Multiple-criteria comparative analysis of magnetic resonance imaging systems

Authors: Ilya Ivlev, Josef Jablonsky, Peter Kneppo Journal: International Journal of Medical Engineering and Informatics 8(2):124–141 Abstract: The value of using magnetic resonance imaging (MRI) is its ability to visualise tissues non-invasively without exposing patients to radiation. Selecting an MRI Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Publikace

Přístupy ke sledování nákupů zdravotnických přístrojů

Donin G, Jeřábková S, Kneppo P Lékař a technika / Clinician and Technology 2015, 45(1):27-31, ISSN 0301-5491 Available at: http://ctj.fbmi.cvut.cz/previous-issues.jsf Abstrakt Tento článek prezentuje přístupy použité ke sledování nákupů zdravotnických přístrojů v České republice. Vytvořený systém umožňuje sledování a hodnocení Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Publikace

Novel Medical Device Procurement Tracking Approach

Donin G, Ivlev I, Jeřábková S, Vacek J, Kneppo P World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada, IFMBE Proceedings Vol. 51, Jaffray, David A. (Ed.), Springer, 2015, pp. 1546-1549 Available from SpringerLink: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-19387-8_376 Abstract This Více ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Publikace

Medical Device Procurement Tracking System: Concept and Methods

Donin G, Kneppo P 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. IFMBE Proceedings Vol. 45 , Lacković, Igor, Vasic, Darko (Ed.), Springer, 2014, pp. 629 – 632. Available from SpringerLink: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-11128-5_157 Abstract This paper presents the concept Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Multi-criteria decision analysis for supporting the selection of medical devices under uncertainty

Ilya Ivlev, Jakub Vacek, Peter Kneppo EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 247(1):216-228 · JULY 2015 Highlights •New perspective in decision-making on medical device. •Experts’ competences were assessed based on subjective and objective data. •AHP method is used as the basis Více ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Publikace

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT FOR MEDICAL DEVICES

Jozef Rosina, Vladimír Rogalewicz, Ilya Ivlev, Ivana Juřičková, Gleb Donin, Nikola Jantosová, Jakub Vacek, Radka Otawová, Peter Kneppo Lékař a technika / Clinician and Technology 2014, 44(3):23-36, ISSN 0301-5491 Available at: http://ctj.fbmi.cvut.cz/previous-issues.jsf Abstract Health Technology Assessment (HTA) methods have become a standard Více ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Publikace

Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků 28.11.2014

Workshop jsme uspořádali 28.11.2014 od 9 do 16 hodin v Galerii Kladno pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví pana prof. MUDr. Josefa Vymazala, D.Sc. za pozornosti více než 100 účastníků. Workshop byl zaměřen na využití metod HTA pro specifickou oblast zdravotnických přístrojů. Cílem Více ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Uskutečněno

Studentská vědecká konference: Ekonomika a management ve zdravotnictví IV.

Dne 19. prosince 2014 se ve velkém i v malém sále FBMI konala studentská vědecká konference “Ekonomika a management ve zdravotnictví – 4. ročník”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků – prezentace zveřejněny

Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků se konal v pátek 28. listopadu 2014, 9h30 – 16h00 v Galerii Kladno, Cyrila Boudy 8, Kladno (přes ulici od budovy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT) Workshop byl zaměřen na využití metod HTA pro specifickou oblast zdravotnických přístrojů. Cílem Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Aktuality

Multicriteria Decision Analysis: a Multifaceted Approach to Medical Equipment Management

Ilya Ivlev, Peter Kneppo, Miroslav Barták Technological and Economic Development of Economy 20(3), 2014, 576-589. ABSTRACT: Selecting medical equipment is a complex multidisciplinary task requiring mathematical tools, considering associated uncertainties. This paper offers an in-depth study of multiple-criteria decision analysis Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Publikace