Diplomové práce SIPZ vybrané pro učely nové akreditace

  Návrh analytického nástroje pro multikriteriální rozhodování v HTA (autor: Jiří Millek, vedoucí práce: Ivana Kubátová) plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP Hodnocení bezpečnosti a kvality nových terapeutických přístrojů při vstupu na trh (autor: Petr Votava, vedoucí práce: Ivana Více ›

Tagged with:
Posted in Publikace

Studentská vědecká konference: Ekonomika a management ve zdravotnictví IV.

Dne 19. prosince 2014 se ve velkém i v malém sále FBMI konala studentská vědecká konference “Ekonomika a management ve zdravotnictví – 4. ročník”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Noví absolventi SIPZ 2014

V červnu a v srpnu 2014 obhájilo diplomové práce 60 studentů našeho oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Všem úspěšným absolventům blahopřejeme. Seznam obhájených prací zde. Fotografie z promoce absolventů dne 3.10.2014: zde a zde 

Tagged with: ,
Posted in Aktuality

Noví absolventi oboru SIPZ

V červnu a v září 2013 obhájilo diplomové práce 84 studentů našeho oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Všem úspěšným absolventům blahopřejeme. Seznam obhájených prací zde. Foto-absolventi prezenčního studia Foto-absolventi kombinovaného studia

Tagged with: ,
Posted in Aktuality

Další ročník studentů ukončil studium oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

V červnovém a srpnovém termínu úspěšně ukončilo studium dalších 49 studentů oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Seznam obhájených diplomových prací najdete zde. Všechny obhájené práce jsou k dispozici ve fakultní knihovně.

Tagged with: ,
Posted in Aktuality

Další ročník oboru SIPZ končí studium

Ke 140 absolventům našeho oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) z let 2008-2011 přibudou noví absolventi. Státní závěrečné zkoušky proběhnou ve dvou termínech – 28.-29.6. a 27.-30.8.2012. Své diplomové práce z oblasti HTA, ekonomiky a managementu zdravotnictví v tuto Více ›

Tagged with: ,
Posted in Aktuality

Health Technology Assessment and Medical Devices

V. Rogalewicz, A. Ujhelyiová, L. Poušek, V. Šinkorová, P. Kneppo EHB 2011 Proceedings, Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, 2011, p. 21-26 Download PDF (IEEEXplore)

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Publikace

Lukáš Roubík převzal Cenu Josefa Hlávky

Člen týmu HTA Ing. Lukáš Roubík převzal Cenu Josefe Hlávky za svou diplomovou práci, v níž se zabýval hodnocením efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity v ČR Více informací.

Tagged with:
Posted in Aktuality

Analýza cen léků v lékárnách jednoho okresu

Martin Brhel, Vladimír Rogalewicz Zdravotnictví v České republice, roč. 13 (2010), č. 4, str. 134-137. Download PDF

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Management stresu u příslušníků vězeňské služby

Kateřina Vápeníková, Tereza Štěpánová, Lubomír Poušek PsychoSom, roč. 8 (2010), č. 2, str. 105-112 Download

Tagged with:
Posted in Publikace