Work Productivity and Costs Related to Patients with Ankylosing Spondylitis, Rheumatoid Arthritis, and Psoriasis

Klára Kruntorádová, MSc, Jiří Klimeš, PharmD, Liliana Šedová, MD, Jiří Štolfa, MD, Tomáš Doležal, MD, PhD, Alena Petříková, PharmD VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES 4C (2014) 100 – 106 Access PDF

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

COST-OF-ILLNESS STUDY OF SENILE CATARACT IN THE CZECH REPUBLIC

Poster

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Náklady na hypoglykemické stavy u pacientů s diabetes mellitus: cost-of-illness studie

Článek zobrazíte na stránkách časopisu.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Kruntorádová Klára

Absolvovala jsem magisterské studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví a bakalářské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT obor Radiologická technika. V současné době jsem studentkou doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika Více ›

Tagged with:
Posted in Lidé

Work Productivity and Productivity Costs of Patients with Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis and Psoriasis in the Czech Republic

Kruntorádová

Tagged with: , , ,
Posted in Postery z konferencí

Pracovní produktivita a náklady související s její ztrátou: příklad ankylozující spondylitida.

PharmDr. Jiří Klimeš (iHeta): Pracovní produktivita – obecný úvod od problematiky Bc. Klára Kruntorádová (FBMI): Pracovní produktivita – příklad ankylozující spodylitida

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Work productivity and productivity costs of patients with ankylosing spondylitis in the Czech Republic

Poster

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí