Publication of European Observatory on Health Systems and Policies

European Observatory on Health Systems and Policies vydala spolu s WHO zajímavou publikaci s názvem Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask (WHO, 2014, ISBN 978 92 890 50 272). Dostupná je zde.  

Tagged with: , , ,
Posted in Aktuality

Regulace zdravotnických prostředků v EU – publikována předběžná zpráva

Viz informaci na stránkách EAMBES zde.

Tagged with: , ,
Posted in Aktuality