Zavádění a hodnocení telemedicínských technologií a nástrojů eHealth v ČR

Ing. Lukáš Roubík

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Zdraví 2.0 a eCare: nové modely koordinované péče podle potřeb stárnoucí populace

Zdravi 2-0 a eCare – MUDr. Pavel Kubů

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Elektronický účet na pacienta v praxi

Účet za pacienta – Ing. Michal Stiborek, MBA

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Veřejná zakázka na E-health od MZ ČR

Gleb Donin – eHealth

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výsledky výběrového řízení na “Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví”. Podrobnou zprávu včetně všech podaných přihlášek najdete zde.

Tagged with:
Posted in Aktuality

Medical device databases. Global practices

Medical device databases. Global practicies.

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky

Zdroje dat

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Does the innovation match the market? The role and evaluation of Telemonitoring services in Czech Republic

Lenka Jakubův, Karel Hána, Juraj Borovský VIII Annual Meeting HTAi. Rio de Janeiro, June 25th to 29th, 2011 (kliknout na obrázek pro stažení)

Tagged with: , ,
Posted in Postery z konferencí

Protected HTA – převážně, vážně? Možnosti využití dat NRC

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

České zdravotnické registry. Současný stav a perspektivy.

Ceske zdravotnicke registry-medsoft

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA