Efekt a nákladovost lázeňské péče

MEZEROVÁ, V.; VONDRÁŠKOVÁ, J.  Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 24. ISBN 978-80-01-05453-6 poster

Tagged with: , , ,
Posted in Postery z konferencí

Ekonomika provozu MRI v českém zdravotnictví

Abstract The article provides an overview of MRI operation in the Czech health care system. Data from 2010, 2011 and 2012 are used to formulate reimbursement models and map the operation of MRIs in the Czech Republic. The article is devoted to Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity

Restrukturalizace nemocnice – MUDr. Tomáš Jedlička Příklad – Porod císařským řezem 2010

Tagged with: , , , ,
Posted in Seminář HTA

Kdo bude žít?

Kdo bude žít?

Tagged with: , , , ,
Posted in Publikace

Protected HTA etc. (nejen) v onkologii v etapě oligoliberalismu

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Seminář HTA

Kulatý stůl zemí V4 k ekonomice zdravotnictví

Vladimír Rogalewicz se ve dnech 13. a 14. prosince 2011 zúčastnil ve Varšavě kulatého stolu s názvem “TOWARDS A SUSTAINABLE AND OUTCOME-DRIVEN HEALTHCARE: EFFECTIVE HEALTHCARE SYSTEMS AT A TIME OF FISCAL AUSTERITY”, který pořádala společnost demosEUROPA v rámci polského předsednictví Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Aktuality

2. ročník studentské vědecké konference Ekonomie a management ve zdravotnictví- propojení a praxe HTA

Dne 16. listopadu 2011 se v galerii Domu kultury Kladno konal 2. ročník studentské vědecké konference “Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Seznámení s knihou “Victor R. Fuchs: Who Shall Live?”

Fuchs

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Studentská konference Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se v Hotelu Kladno konala studentská konference “Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA” pořádaná studenty magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedícínského inženýrství ČVUT v Praze. V rámci konference Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno