COST-OF-ILLNESS STUDY OF SENILE CATARACT IN THE CZECH REPUBLIC

Poster

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí

THE COSTS AND REIMBURSEMENTS FOR LUNG CANCER TREATMENT AMONG SELECTED HEALTH CARE PROVIDERS IN THE CZECH REPUBLIC

Jana Šimrová, Miroslav Barták, Radovan Vojtíšek, Vladimír Rogalewicz E+M Ekonomie a management 17(3), 2014, 74-85, DOI: 10.15240/tul/001/2014-3-007. Abstract. The objective of the article is to objectivise and assess the costs for the lung cancer therapy from the payer’s (health insurance Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

THE ANALYSIS OF COSTS AND REIMBURSEMENTS FOR LUNG CANCER TREATMENT IN THE CZECH REPUBLIC

poster (Abstract: Value in Health 16(2013), p. A407)

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Náklady na hypoglykemické stavy u pacientů s diabetes mellitus: cost-of-illness studie

Článek zobrazíte na stránkách časopisu.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR

Článek Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR zobrazíte ve formátu pdf na stránkách časopisu kliknutím zde.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Cost of Illness

Cost of Illness

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Cost of illness studies

Cost of illness studies 2

Tagged with:
Posted in Seminář HTA