O týmu

Jsme tým, který vznikl na Katedře biomedicínské techniky kolem studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví a který se snaží využít synergii, kterou přináší zaměření části členů katedry na lékařskou techniku z inženýrského pohledu, části na ekonomiku a management zdravotnictví.

Oblasti našeho zájmu:

 • Studium ekonomické a klinické efektivity zdravotnických prostředků, zejména lékařské techniky a zdravotnických intervencí s velkým podílem zdravotnické techniky v podmínkách České republiky včetně hodnocení spojených s kvalitou života.
 • Otázky efektivního nákupu, rozmístění a využití nákladné zdravotnické techniky.
 • Vytváření dílčích metodik pro studie HTA upravené na podmínky České republiky.
 • Expertní činnost v oblasti nákupu a provozu lékařské techniky.
 • Zdravotnické systémy, jejich silné a slabé stránky, vliv zájmových skupin na zdravotnický systém, otázky spojené se zdravotním pojištěním.
 • Management zdravotnických zařízení, zavádění moderních metod řízení do zdravotnictví.

Granty

V současnosti řešíme následující projekty a granty:

 • Kolaborativní výzkumný projekt 7. rámcového programu EU č. 603226
  Název projektu: Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies (DISCHARGE)
  Koordinátor: Charité – Universitätsmedizin Berlin (Prof. Marc Dewey)
  Naše zapojení: Pracovní balíček 9: Nákladová efektivita
  Hlavní řešitel pracovního balíčku: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
  Období: 01.02.2014-31.01.2019
  Celkový objem finanční podpory (příspěvek EU):   179,5 tisíc €
O týmu