Projekt NAP

Tato webová stránka je věnována projektu: Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) – fáze I (2015), který byl podpořen dotačním programem Ministerstva zdravotnictví ČR „Národní akční plány a koncepce“.

Výstupy “Fáze I” byly:

  1. vytvoření multioborového týmu odborníků schopného provádět HTA,
  2. sestavení Metodiky použití HTA Core Modelu® EUnetHTA pro potřeby provádění HTA studií v českém zdravotnictví,
  3. pilotní HTA studie v oblasti lékařské přístrojové techniky – intraoperativní ozařovač „Intrabeam“
  4. pilotní HTA studie v oblasti lékařské přístrojové techniky – přístroj pro rehabilitaci (nácvik chůze) „Lokomat“.

Výstupy tohoto projektu i jeho pokračování budou postupně představovány na této stránce.