Ing. Gleb Donin obhájil dizertační práci

Dne 27.6.2019 obhájil Gleb dizertační práci s názvem Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky. Teze jeho práce jsou ke stažení zde.

Blahopřejeme!

Posted in Aktuality

Názory absolventů oboru SIPZ na studium – 2018

Dotazníky byly zaslány absolventům oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, kteří úspěšně složili SZZ v roce 2017 – tedy zhruba s odstupem dvanácti měsíců od získání inženýrského diplomu. Názory našich absolventů nás zajímají – 2018. Děkujeme všem, kdo nám poskytli zpětnou vazbu.

Posted in Aktuality

Cena Františka Egermayera za jakost udělena naší studentce

Česká společnost pro jakost udělila naší absolventce Ing. Zdence Karasové Cenu Františka Egermayera  za rok 2016 v kategorii „Diplomová práce“. Stala se tak první studentkou ČVUT, která tuto cenu získala. Cena Františka Egermayera je udělována od roku 2005 za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.

Ing. Karasová získala cenu za diplomovou práci Řízení procesů na stomatologické klinice, kterou vypracovala pod vedením Ing. Ivany Kubátové, Ph.D.

Posted in Aktuality

Časopis Ekonomie ve zdravotnictví má internetovou verzi

Nový časopis Ekonomie ve zdravotnictví vydávaný vydavatelstvím wemakemedia s.r.o. je volně k dispozici v internetové verzi na adrese http://ezcr.cz/

V současnosti zde najdete úplná dvě první čísla (1/2015 a 1/2016).

Posted in Aktuality

Ing. Ivana Kubátová, Ph.D. obhájila dizertační práci

Blahopřejeme naší kolegyni Ivaně Kubátové (Juřičkové), která v prosinci úspěšně ukončila doktorské studium obhajobou dizertační práce na téma Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky.

Teze_k_DP_Ivana_Kubatova.

Posted in Aktuality

Nový časopis Ekonomie ve zdravotnictví

Nakladatelství me make media začalo vydávat celou řadu medicínských časopisů, mezi nimi také časopis Ekonomie ve zdravotnictví.

První číslo vyšlo v prosinci 2015.

Tiráž a obsah prvního čísla najdet zde: EZ casopis-obsah vol. 1(2015) no. 1.

Jsou vítány články v českém a anglickém jazyce. Zájemci o publikování článku (nejen) z FBMI ČVUT mohou kontaktovat doc. Rogalewicze. Uzávěrka druhého čísla bude 15.3.2016.

 

Posted in Aktuality

HTA development in the EU and best practise models with respect to pharmaceuticals and medical devices

Dne 19.10.2015, od 12:30 se ve Velkém sále budovy KOKOS konala přednáška pana Adriana Griffina, MSc. s názvem “HTA development in the EU and best practise models with respect to pharmaceuticals and medical devices”. Pan magistr Griffin pochází z Velké Británie a v současné době je členem rady společnosti ISPOR, a marketingový ředitel firmy Johnson & Johnson. Zároveň patří mezi zakladatele HTA ve Velké Británii.

Posted in Aktuality

Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků – prezentace zveřejněny

Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků se konal v pátek 28. listopadu 2014, 9h30 – 16h00 v Galerii Kladno, Cyrila Boudy 8, Kladno (přes ulici od budovy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT) Workshop byl zaměřen na využití metod HTA pro specifickou oblast zdravotnických přístrojů. Cílem bylo vyvolat diskusi k otázkám odlišnosti diagnostických a terapeutických přístrojů od léků (kde jsou tyto metody rutinně využívány), možností a očekávání při řešení klinické a nákladové efektivity na úrovni řízení zdravotnictví ČR i na úrovni regionů a jednotlivých nemocnic či jejich sdružení (tzv. “Hospital-Based HTA” neboli “HTA102”), využití vícekriteriálních metod v analýze nákladové efektivity a využití metod HTA při rozhodování o pořízení zdravotnických přístrojů a při jejich managementu. Podrobné informace včetně prezentací jednotlivých přednášek a fotografií z akce najdete zde.

Tagged with: , , , ,
Posted in Aktuality

Publication of European Observatory on Health Systems and Policies

European Observatory on Health Systems and Policies vydala spolu s WHO zajímavou publikaci s názvem Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask (WHO, 2014, ISBN 978 92 890 50 272). Dostupná je zde.

 

Tagged with: , , ,
Posted in Aktuality

Noví absolventi SIPZ 2014

V červnu a v srpnu 2014 obhájilo diplomové práce 60 studentů našeho oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Všem úspěšným absolventům blahopřejeme. Seznam obhájených prací zde. Fotografie z promoce absolventů dne 3.10.2014: zde a zde 

Tagged with: ,
Posted in Aktuality