Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků 28.11.2014

Workshop jsme uspořádali 28.11.2014 od 9 do 16 hodin v Galerii Kladno pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví pana prof. MUDr. Josefa Vymazala, D.Sc. za pozornosti více než 100 účastníků. Workshop byl zaměřen na využití metod HTA pro specifickou oblast zdravotnických přístrojů. Cílem bylo  vyvolat diskusi k otázkám odlišnosti diagnostických a terapeutických přístrojů od léků (kde jsou tyto metody rutinně využívány), možností a očekávání při řešení klinické a nákladové efektivity na úrovni řízení zdravotnictví ČR i na úrovni regionů a jednotlivých nemocnic či jejich sdružení (tzv. “Hospital-Based HTA” neboli “HTA102”), využití vícekriteriálních metod v analýze nákladové efektivity a využití metod HTA při rozhodování o pořízení zdravotnických přístrojů a při jejich managementu. Program a prezentace jednotlivých příspěvků jsou zde (v případě příspěvku Ing. Vacka a Ing. Ivleva odkazujeme na dizertační práci Ing. Ivleva zde). Fotografie z workshopu najdete na této stránce koncem prvního lednového týdne. Workshop byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT/11532 „Hodnocení zdravotnických prostředků“.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Past events

Studentská vědecká konference: Ekonomika a management ve zdravotnictví IV.

Dne 19. prosince 2014 se ve velkém i v malém sále FBMI konala studentská vědecká konference “Ekonomika a management ve zdravotnictví – 4. ročník”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie, managementu ve zdravotnictví či v propojení s HTA. V rámci konference od 08:30 – 18:30 hodin bylo prezentováno 56 studentských prací na dané téma formou ústních referátů. Zde bude zveřejněn Program konference

Tagged with: , , ,
Posted in Past events

Collaboration meeting 7 June 2013

We organized a collaboration meeting. Next to us, the following colleagues took part:

Prof. Simon Dixon, Ms. Sabine Grimm, Ms. Kiera Bartlett – The University of Sheffield
Prof. Jiřina Jílková, Dr. Miroslav Barták –  Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem
Ing. Kristína Tomeková – Comenius University Bratislava and SLOVAHTA

The meeting focused on a discussion about topics currently solved by individual groups and on possibility of collaboration.

The meeting continued by an informal part on Friday evening (dinner) and the whole Saturday (sightseeing Prague).

Photogalery – will appear soon.

Tagged with: , , , ,
Posted in News, Past events

Students´ scientific conference: Health economy and management III

Sorry, this entry is only available in Česky.

Tagged with:
Posted in News, Past events

5th Workshop Progress in Biomedical Engineering

On Tuesday 06.11.2012 from 9.00 am till 02.00 pm, the 5th workshop Progress in biomedical engineering took place in the KOKOS building in Kladno. This issue was focused at Management and evaluation of medical devices from the perspective of results of the grant of Ministry of Health Services of the Czech Republic IGA NT11532-5. Experts from hospitals and from the Faculty were among the speakers. Program of the workshop (in Czech).

Tagged with:
Posted in Past events

(Česky) 2. ročník studentské vědecké konference Ekonomie a management ve zdravotnictví- propojení a praxe HTA

Sorry, this entry is only available in Česky.

Tagged with: , , ,
Posted in Past events

(Česky) Studentská konference Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA

Sorry, this entry is only available in Česky.

Tagged with: , , ,
Posted in Past events

(Česky) Odborná konference “Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků”

Ve čtvrtek 6. května 2010 Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze pořádala společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR odbornou konferenci nazvanou Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků.

Tato konference se zabývala především zaváděním procesů komplexního hodnocení kvality a nákladovosti zdravotní péče, tzv. Health Technology Assessment (HTA) v České republice. Konference se konala na půdě Národní technické knihovny v Praze 6, a to za účasti předních odborníků na ekonomiku zdravotnictví z vysokých škol i z odborných institucí a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR.

Program konference včetně prezentací a abstraktů jednotlivých příspěvků.

Fotogalerie z konference.

Konference byla uspořádána v rámci Projektu technické pomoci 6.2 – Propagační kampaň IOP, který je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Tagged with: , , ,
Posted in Past events