Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků 28.11.2014

Workshop jsme uspořádali 28.11.2014 od 9 do 16 hodin v Galerii Kladno pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví pana prof. MUDr. Josefa Vymazala, D.Sc. za pozornosti více než 100 účastníků. Workshop byl zaměřen na využití metod HTA pro specifickou oblast zdravotnických přístrojů. Cílem bylo  vyvolat diskusi k otázkám odlišnosti diagnostických a terapeutických přístrojů od léků (kde jsou tyto metody rutinně využívány), možností a očekávání při řešení klinické a nákladové efektivity na úrovni řízení zdravotnictví ČR i na úrovni regionů a jednotlivých nemocnic či jejich sdružení (tzv. “Hospital-Based HTA” neboli “HTA102”), využití vícekriteriálních metod v analýze nákladové efektivity a využití metod HTA při rozhodování o pořízení zdravotnických přístrojů a při jejich managementu. Program a prezentace jednotlivých příspěvků jsou zde (v případě příspěvku Ing. Vacka a Ing. Ivleva odkazujeme na dizertační práci Ing. Ivleva zde). Fotografie z workshopu najdete na této stránce koncem prvního lednového týdne. Workshop byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT/11532 „Hodnocení zdravotnických prostředků“.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Uskutečněno

Studentská vědecká konference: Ekonomika a management ve zdravotnictví IV.

Dne 19. prosince 2014 se ve velkém i v malém sále FBMI konala studentská vědecká konference “Ekonomika a management ve zdravotnictví – 4. ročník”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie, managementu ve zdravotnictví či v propojení s HTA. V rámci konference od 08:30 – 18:30 hodin bylo prezentováno 56 studentských prací na dané téma formou ústních referátů. Zde bude zveřejněn Program konference

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Kolaborační meeting 7. června 2013

Uspořádali jsme celodenní meeting, kterého se (kromě členů CzechHTA) zúčastnili:

Prof. Simon Dixon, Ms. Sabine Grimm, Ms. Kiera Bartlett – The University of Sheffield
Prof. Jiřina Jílková, Dr. Miroslav Barták – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Kristína Tomeková – Univerzita Komenského Bratislava a SLOVAHTA

Seminář byl zaměřen na diskusi o tématech řešených v jednotlivých skupinách a o možnostech spolupráce.

Meeting pokračoval neformální částí v pátek večer a v celou sobotu.

Fotogalerie

Tagged with: , , , ,
Posted in Aktuality, Uskutečněno

Studentská vědecká konference: Ekonomika a management ve zdravotnictví III.

Dne 6. června 2013 se v malém sále FBMI konala studentská vědecká konference “Ekonomika a management ve zdravotnictví – 3. ročník”.

Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie, managementu ve zdravotnictví či v propojení s HTA.

V rámci konference od 09 – 16 hodin bylo prezentováno 30 studentských prací na dané téma formou ústních referátů.

Program konference
Fotogalerie
Sborník příspěvků

Tagged with:
Posted in Aktuality, Uskutečněno

5. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 6.11.2012 od 9.00 do 14.00 hodin se v budově KOKOS v Kladně uskutečnil 5. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství. Tento ročník byl zaměřen na výsledky řešení grantu Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT11532-5 s podtitulem Management a hodnocení zdravotnické techniky. Kromě pracovníků ČVUT FBMI vystoupili pracovníci Klatovské nemocnice, a.s. (ředitel Ing. František Lešundák), Krajské zdravotní a.s. (Ing. Mgr. Martina Nováková a Ing. Martin Zeman), Nemocnice Na Homolce (Ing. Martin Mayer) a Fakultní nemocnice Motol (Ing. Jiří Petráček). Diskuse se dále zúčastnil ředitel Oblastní nemocnice Kladno, a.s. MUDr. Vladimír Lemon.

Program workshopu.

Prezentace Ivlev

Prezentace Rogalewicz

Tagged with:
Posted in Uskutečněno

2. ročník studentské vědecké konference Ekonomie a management ve zdravotnictví- propojení a praxe HTA

Dne 16. listopadu 2011 se v galerii Domu kultury Kladno konal 2. ročník studentské vědecké konference “Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie ve zdravotnictví v propojení s HTA.

V rámci konference bylo představeno více jak 20 studentských prací na dané téma formou ústních referátů nebo v posterové sekci.

 

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Studentská konference Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se v Hotelu Kladno konala studentská konference “Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA” pořádaná studenty magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedícínského inženýrství ČVUT v Praze.

V rámci konference od 12 – 17 hodin bylo prezentováno 10 studentských prací na dané téma.

Program konference včetně krátkých abstraktů přednášek (část 1.) a (část 2.).

 

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Odborná konference “Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků”

Ve čtvrtek 6. května 2010 Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze pořádala společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR odbornou konferenci nazvanou Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků.

Tato konference se zabývala především zaváděním procesů komplexního hodnocení kvality a nákladovosti zdravotní péče, tzv. Health Technology Assessment (HTA) v České republice. Konference se konala na půdě Národní technické knihovny v Praze 6, a to za účasti předních odborníků na ekonomiku zdravotnictví z vysokých škol i z odborných institucí a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR.

Program konference včetně prezentací a abstraktů jednotlivých příspěvků.

Fotogalerie z konference.

Konference byla uspořádána v rámci Projektu technické pomoci 6.2 – Propagační kampaň IOP, který je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno