Publikace

I. Ivlev, P. Kneppo

Sborník 9. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství, 21.-23.9.2011, VŠB-TU Ostrava, 2011, str. 88-90

V. Rogalewicz, J. Borovský and I. Juřičková

IFMBE Proceedings, Volume 37, 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 2011, Pages 94-97

Lenka Jakubův, Juraj Borovský

Matěriali II mižnarodnoj konferencij Biomedična inženěrija i těchnologija, Kiev, Ukraina, 17.-18.3.2011, NTUU „KPI“, Kiev, 2011, str. 190-192

I. Ivlev, P. Kneppo

Matěriali II mižnarodnoj konferencij Biomedična inženěrija i těchnologija, Kiev, Ukraina, 17.-18.3.2011, NTUU „KPI“, Kiev, 2011, str. 70-72

Martin Brhel, Vladimír Rogalewicz

Zdravotnictví v České republice, roč. 13 (2010), č. 4, str. 134-137.

Kateřina Vápeníková, Tereza Štěpánová, Lubomír Poušek

PsychoSom, roč. 8 (2010), č. 2, str. 105-112