Publikace

MEZEROVÁ, V.

Ekonomika a management ve zdravotnictví 3. ročník, Kladno, 6. 6. 2013. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2013, s. 230 - 236. ISBN: 978-80-01-05277-8

Klára Kruntorádová, Ester Suchánková, Jiří Klimeš, Tomáš Doležal

Farmakoekonomika 6 (2012), pp.17–21.

Šárka Čížková, Zuzana Heinzová, Vladimír Rogalewicz

Zdravotnické fórum, roč. 2, 2012, č. 11, s. 22-25.

Lukáš Roubík, Juraj Borovský

Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 15, 2012, č. 3, s. 201-206.

Šárka Čížková, Zuzana Heinzová, Vladimír Rogalewicz

Lékař a technika/Clinician and Technology, vol. 42 (2012), No. 2, pp. 50-52, ISSN 0301-5491

Vladimír Rogalewicz

Hospital in, roč. 1, č. 2, červen 2012, str. 62-63.

Vladimír Rogalewicz, Peter Kneppo

TecniCall, No. 1/2012, p. 27, ISSN: 1805-1030

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková

Zdravotnictví v ČR, ročník 14 (2011), číslo 2-3, str. 32-35.

MEZEROVÁ, V.; POUŠEK, L.

Ekonomika a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA, 2. ročník, Kladno, 16. 11. 2011. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2011, s. 21. ISBN 978-80-01-04942-6

V. Rogalewicz, A. Ujhelyiová, L. Poušek, V. Šinkorová, P. Kneppo

EHB 2011 Proceedings, Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, 2011, p. 21-26