Publikace

Kateřina Štolcová, Zuzana Darmopilová Kotherová

Zdravotnictví v ČR, roč. 16 (2013), č. 2, str. 26-30

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Juraj Borovský

Reviz. posud. Lék. 16(4), 2013, 136-139

Gleb Donin, Peter Kneppo,

Acta Mechanica Slovaca, vol. 17 (2013), No. 3, pp. 42-48

KRÁSNÁ, J.; MEZEROVÁ, V.; KRÁSNÝ, J.

Česká a Slovenská Oftalmologie 69 (3), 2013, 110-116, ISSN 1211-905

Bartáková, J., Potluková, E., Rogalewicz, V., Fait, T., Schöndorfová, D., Telička, Z., Krátký, J., Jiskra, J.

BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:217

Venuše Škampová, Vladimír Rogalewicz, Libuše Čeledová

Reviz. posud. Lék. 16 (2013), No. 3, pp. 89-94

ŠEBELOVÁ, Z.; MEZEROVÁ, V.

Aspekty práce pomáhajících profesí 2013, Praha, 17. 9. 2013. Praha: Manus, 2013, s. 383 - 390. ISBN 978-80-86571-18-8

Ivana Juřičková, Martin Viktora

QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 616-626, ISBN 978-80-905243-7-8

Veronika Mezerová, Vladimír Rogalewicz

QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 1905-1908, ISBN 978-80-905243-7-8

Jakub Vacek, Ilya Ivlev

QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 637-644, ISBN 978-80-905243-7-8