Publikace

ŠEBELOVÁ, Z.; MEZEROVÁ, V.

Aspekty práce pomáhajících profesí 2013, Praha, 17. 9. 2013. Praha: Manus, 2013, s. 383 - 390. ISBN 978-80-86571-18-8

Ivana Juřičková, Martin Viktora

QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 616-626, ISBN 978-80-905243-7-8

Veronika Mezerová, Vladimír Rogalewicz

QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 1905-1908, ISBN 978-80-905243-7-8

Jakub Vacek, Ilya Ivlev

QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 637-644, ISBN 978-80-905243-7-8

Ilya Ivlev, Lucie Korábová

QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 543-550, ISBN 978-80-905243-7-8

MEZEROVÁ, V.

Ekonomika a management ve zdravotnictví 3. ročník, Kladno, 6. 6. 2013. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2013, s. 230 - 236. ISBN: 978-80-01-05277-8

Klára Kruntorádová, Ester Suchánková, Jiří Klimeš, Tomáš Doležal

Farmakoekonomika 6 (2012), pp.17–21.

Šárka Čížková, Zuzana Heinzová, Vladimír Rogalewicz

Zdravotnické fórum, roč. 2, 2012, č. 11, s. 22-25.

Lukáš Roubík, Juraj Borovský

Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 15, 2012, č. 3, s. 201-206.

Šárka Čížková, Zuzana Heinzová, Vladimír Rogalewicz

Lékař a technika/Clinician and Technology, vol. 42 (2012), No. 2, pp. 50-52, ISSN 0301-5491