Publikace

Zuzana Kotherová

Zdravotnictví v České republice 2014, 17(1-2), 21-27

Donin G, Jeřábková S, Kneppo P

Lékař a technika / Clinician and Technology 2015, 45(1):27-31, ISSN 0301-5491

Donin G, Ivlev I, Jeřábková S, Vacek J, Kneppo P

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada, IFMBE Proceedings Vol. 51, Jaffray, David A. (Ed.), Springer, 2015, pp. 1546-1549

Donin G, Kneppo P

6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. IFMBE Proceedings Vol. 45 , Lacković, Igor, Vasic, Darko (Ed.), Springer, 2014, pp. 629 - 632.

Ivlev I., Vacek J., Kneppo P.

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 247(1):216-228 · JULY 2015

Rogalewicz V, Barták M, Kubátová I

In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015), Technical University of Košice, 2015, pp. 548-560. ISBN 978-80-553-2467-8

Otawová R, Kamenský V, Hasenöhrlová P, Rogalewicz V

Lecture Notes in Computer Science 9043, pp. 163–174, 2015

Rosina J, Rogalewicz V, Ivlev I, Juřičková I, Donin G, Vacek J, Otawová R, Kneppo P

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada, IFMBE Proceedings Vol. 51, Jaffray, David A. (Ed.), Springer, 2015, pp. 1367-1370

Jozef Rosina, Vladimír Rogalewicz, Ilya Ivlev, Ivana Juřičková, Gleb Donin, Nikola Jantosová, Jakub Vacek, Radka Otawová, Peter Kneppo

Lékař a technika / Clinician and Technology 2014, 44(3):23-36

Zuzana Kotherová, Klára Linhartová

Revizní a posudkové lékařství, 2014, Vol. 17, No. 2-3, pp. 72-78