Publikace

Vladimír Rogalewicz, Kateřina Kotajná and Jana Jagerová

Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions, Proc. from the 2013 PACITA Conf. in Prague, T. Michalek, L. Hebáková, eds., Technologické centrum AV ČR, Praha, 2014, pp. 301-306, ISBN 978-80-7333-106-1

Vladimir Rogalewicz and Ivana Jurickova

PROCEEDINGS IWBBIO 2014: 2ND INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Granada, 2014, pp. 1229-34, ISBN 978-84-15814-84-9

Ivana Jurickova and Ales Kraina

PROCEEDINGS IWBBIO 2014: 2ND INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Granada, 2014, pp. 1389-1402, ISBN 978-84-15814-84-9

Ivana Jurickova and Pavla Hejmova

PROCEEDINGS IWBBIO 2014: 2ND INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Granada, 2014, pp. 1373-88, ISBN 978-84-15814-84-9

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková

PROCEEDINGS IWBBIO 2014: 2ND INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Granada, 2014, pp. 1359-72, ISBN 978-84-15814-84-9

Venuše Škampová, Vladimír Rogalewicz, Libuše Čeledová, Rostislav Čevela

KONTAKT, 16(2), 2014, e119-e131

Kateřina Štolcová, Zuzana Darmopilová Kotherová

Zdravotnictví v ČR, roč. 16 (2013), č. 2, str. 26-30

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Juraj Borovský

Reviz. posud. Lék. 16(4), 2013, 136-139

Gleb Donin, Peter Kneppo,

Acta Mechanica Slovaca, vol. 17 (2013), No. 3, pp. 42-48

KRÁSNÁ, J.; MEZEROVÁ, V.; KRÁSNÝ, J.

Česká a Slovenská Oftalmologie 69 (3), 2013, 110-116, ISSN 1211-905