Publikace

Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz, Jiřina Jílková, Silvie Jeřábková

Časopis lékařů českých 155(2016), 5, 247-253, ISSN 0008-7335

Ivana Kubátová, Veronika Burianová

Ekonomie ve zdravotnictví 2(2016), 1, 6-13, ISSN 2464-6164

Ilya Ivlev, Josef Jablonsky, Peter Kneppo

International Journal of Medical Engineering and Informatics 8(2):124–141

Vladimír Rogalewicz

Ekonomie ve zdravotnictví 1(2015), 1, 12-18, ISSN 2464-6164

Milan Baustein, Miroslav Bartak, Tomas Janota and Vladimir Rogalewicz

2015 E-Health and Bioengineering IEEE Conference (EHB) 2015, ISBN 978-1-4673-7545-0

Vladimír Rogalewicz

2015 E-Health and Bioengineering IEEE Conference (EHB) 2015, ISBN 978-1-4673-7545-0

Zuzana Kotherová

Zdravotnictví v České republice 2014, 17(1-2), 21-27

Donin G, Jeřábková S, Kneppo P

Lékař a technika / Clinician and Technology 2015, 45(1):27-31, ISSN 0301-5491

Donin G, Ivlev I, Jeřábková S, Vacek J, Kneppo P

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada, IFMBE Proceedings Vol. 51, Jaffray, David A. (Ed.), Springer, 2015, pp. 1546-1549

Donin G, Kneppo P

6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. IFMBE Proceedings Vol. 45 , Lacković, Igor, Vasic, Darko (Ed.), Springer, 2014, pp. 629 - 632.