Publikace

Rogalewicz, V.

Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(4), 4-5. ISSN 2464-6164.

Kiselova Bilekova, B.; Gavurova, B.; Rogalewicz, V.

Health Economics Review. 2018, 8 1-13. ISSN 2191-1991.

Dobrodenková, M.; Rogalewicz, V.; Caithamlová, M.

Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(2), 23-31. ISSN 2464-6164.

Vrzalová, J.; Nováková, D.; Barták, M.; Štverka Kořínková, I.; Rogalewicz, V.

Kontakt. 2018, 20(2), 192-200. ISSN 1212-4117.

Rogalewicz, V.; Kubátová, I.; Donin, G.; Doležal, T.; Lamblová, K.; Bartáková, J.; Kneppo, P.

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 101-105. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.

Kamenský, V.; Donin, G.; Burianová, V.; Gajdoš, O.; Rogalewicz, V.; Kubátová, I.; Jeřábková, S.; Kneppo, P.

In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 107-112. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.

Barták, M.; Rogalewicz, V.

Ekonomie ve zdravotnictví. 2017, 3(4), 24-27. ISSN 2464-6164.

Rogalewicz, V.; Barták, M.

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 664-677. ISBN 978-80-553-2906-2

Barták, M.; Kruntorádová, I.; Lamblová, K.; Rogalewicz, V.

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 70-79. ISBN 978-80-553-2906-2

Haunerová, B.; Barták, M.; Rogalewicz, V.; Kuchař, P.

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 263-271. ISBN 978-80-553-2906-2