Publikace

Barták, M.; Rogalewicz, V.

Ekonomie ve zdravotnictví. 2017, 3(4), 24-27. ISSN 2464-6164.

Rogalewicz, V.; Barták, M.

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 664-677. ISBN 978-80-553-2906-2

Barták, M.; Kruntorádová, I.; Lamblová, K.; Rogalewicz, V.

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 70-79. ISBN 978-80-553-2906-2

Haunerová, B.; Barták, M.; Rogalewicz, V.; Kuchař, P.

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 263-271. ISBN 978-80-553-2906-2

Vladimír Rogalewicz

Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 3, 20-22

Eliška Királyová, Michaela Steklá, Gleb Donin

2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB). Iasi: Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2017. pp. 329-332. ISBN 978-1-5386-0358-1.

Petruželka, B; Barták, M; Rogalewicz, V.; Popov, P; Gavurová, B; Dlouhý, M; Vaska, L; Šavrnochová, M; Čierna, M

Adiktologie. 2017, 17(2), 108-117. ISSN 1213-3841.

Jiří Hrubý, Ondřej Gajdoš

Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2: 7-13, ISSN 2464-6164

Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz

Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2:15-18, ISSN 2464-6164