Postery z konferencí

Kruntoradova K., Klimes J., Dolezal T., Vocelka M., Petrikova A.

ISPOR 14th Annual European Congress, Madrid, Spain, 5-8 November 2011.

Juřičková, I., Roubík, L.

Workshop Pokroky v biomedicínském inženýrství, FBMI ČVUT, 1.11.2011

Jakubův, L., Hána, K., Borovský, J.

VIII. Annual Meeting HTAi. Rio de Janeiro, June 25th to 29th, 2011

Juřičková, I., Borovský, J.

VIII. Annual Meeting HTAi. Rio de Janeiro, June 25th to 29th, 2011