Postery z konferencí

ČERVENÝ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05453-6

MEZEROVÁ, V.; VONDRÁŠKOVÁ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 24. ISBN 978-80-01-05453-6

MEZEROVÁ, V.; KAMARÝTOVÁ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 27. ISBN 978-80-01-05453-6

Tereza Čapková, Vladimír Rogalewicz, Šnytr Jan, Jindřich Svoboda

Workshop FBMI ČVUT "Pokroky v biomedicínském inženýrství", RÚ Kladruby, 27.11.2013

Vladimír Rogalewicz, Jana Šimrová, Radovan Vojtíšek, Miroslav Barták

ISPOR 16th Annual European Congress, Dublin, 2-6 Nov. 2013

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková, Veronika Mezerová

10th HTAi Annual Meeting, Seoul, Korea, 15-19 June 2013

Vladimír Rogalewicz, Kateřina Kotajná, Veronika Šinkorová

10th HTAi Annual Meeting, Seoul, Korea, 15-19 June 3013

Kruntoradova, K., Klimeš, J., Doležal, T., Vocelka, M., Petříková, A.

ISPOR 18th Annual International Meeting, 3-7 November 2012

Vacek, J., Ivlev, I., Kneppo, P.

Workshop Pokroky v biomedicínském inženýrství, 6. Listopadu 2012

Donin, G., Kneppo, P.

Workshop Pokroky v biomedicínském inženýrství, 6. Listopadu 2012