Postery z konferencí

Gajdoš O., Juřičková I.

ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The Netherlands, November, 2014

Juřičková I., Jarošová V.

ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The Netherlands, November, 2014

Ivlev I, Barták M, Kneppo P

ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The Netherlands, November, 2014

Ilona Kruntorádová, Klára Kruntorádová, Vladimír Rogalewicz, Miroslav Barták

ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, 8-12 November, 2014

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

Ivana Juřičková, Pavla Hejmová

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

Ivana Juřičková, Aleš Kraina

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

ČERVENÝ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05453-6

MEZEROVÁ, V.; VONDRÁŠKOVÁ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 24. ISBN 978-80-01-05453-6