Postery z konferencí

Juřičková I., Jarošová V.

ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The Netherlands, November, 2014

Ivlev I, Barták M, Kneppo P

ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The Netherlands, November, 2014

Ilona Kruntorádová, Klára Kruntorádová, Vladimír Rogalewicz, Miroslav Barták

ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, 8-12 November, 2014

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

Ivana Juřičková, Pavla Hejmová

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

Ivana Juřičková, Aleš Kraina

IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, 7-9 April 2014

ČERVENÝ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05453-6

MEZEROVÁ, V.; VONDRÁŠKOVÁ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 24. ISBN 978-80-01-05453-6

MEZEROVÁ, V.; KAMARÝTOVÁ, J.

Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 27. ISBN 978-80-01-05453-6