Protected HTA etc. (nejen) v onkologii v etapě oligoliberalismu

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Seminář HTA

Cost of Illness

Cost of Illness

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Využití HTA, hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při inovaci zdravotnické techniky.

Brainstorming před rozpravou o odborné studii na téma: Využití HTA, hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při inovaci zdravotnické techniky.

Tagged with: , , , ,
Posted in Seminář HTA

Obecné metody oceňování hmotného majetku a jejich možná aplikace na zdravotnickou techniku

Oceňování zdravotnických přístrojů

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Demografický vývoj v ČR. Ozvěny přednášek na diskusním setkání Vize českého zdravotnictví dne 23.2.2012.

  Zdroje demografických dat Český statistický úřad http://www.czso.cz Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home OECD http://www.oecd.org WHO http://www.who.int Český demografický informační portál http://www.demografie.info VŠE Katedra demografie http://kdem.vse.cz Přírodovědná fakulta UK, Katedra demografie a geodemografie https://www.natur.cuni.cz/faculty/geografie/demografie-a-geodemografie   Přednášky z diskusního setkání Vize českého zdravotnictví Přednáška na Více ›

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Informace o konferenci EUnetHTA v Gdaňsku a diskusní skupině V4

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Medical device databases. Global practices

Medical device databases. Global practicies.

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Future costs in medical cost – effectiveness analysis

Future costs in medical cost effectiveness analysis

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Informace o konferenci v Gdaňsku a diskusní skupině V4

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Conceptual foundations for health utility measurement

Tagged with:
Posted in Seminář HTA