Neuromarketing a jeho aplikace

Pavel Rosenlacher – Neuromarketing

Posted in Seminář HTA

Princip přiměřenosti aplikovaný v životním prostředí

Ondřej Vojáček – Přiměřenost

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Zdravotnické zařízení v období systémových změn

Zdravotnické zařízení v období změn

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Činnost FZV UP v Olomouci v oblasti managementu zdravotnictví a vědy a výzkumu

Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. (přednosta ústavu zdravotnického managementu): Historie a výuka oboru “Management zdravotnictví” Mgr. Petra Bastlová, Ph.D. (statutární zástupkyně děkanky a proděkanka pro zahraniční spolupráci a vnitřní záležitosti): 1. Přehled vědecko-výzkumných projektů na FZV UP v Olomouci 2. Kineziologická laboratoř Ústavu fyzioterapie FZV UP Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a HTA

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Technology Assessment

Technology assessment a projekt PACITA v České republice

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Does NICE have a cost effectiveness threshold and what other factors influence its decisions?

NICE (Cost effectiveness threshold)

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

What is the threshold of cost effectiveness?

WTP treshold for QALY

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Pracovní produktivita a náklady související s její ztrátou: příklad ankylozující spondylitida.

PharmDr. Jiří Klimeš (iHeta): Pracovní produktivita – obecný úvod od problematiky Bc. Klára Kruntorádová (FBMI): Pracovní produktivita – příklad ankylozující spodylitida

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Plýtvání ve zdravotnictví

Plýtvání ve zdravotnictví

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA