Systematické rešerše v HTA

Systematické rešerše v HTA Ing. Radka Otawová, Ph.D.

Posted in Seminář HTA

Cenotvorba zdravotnických přístrojů

Ing. Petra Hospodková, MBA

Posted in Seminář HTA

Dopady přeshraniční péče na český systém zdravotnictví

Ing. Silvie Jeřábková, MSc.

Posted in Seminář HTA

Etické aspekty měření kvality života v klinické praxi a výzkumu

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Regulace ve zdravotnictví – je potřeba a pokud ano, co máme regulovat

MUDr. Martin Holcát, MBA

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Nové aspekty v pohledu výrobců a distributorů na hodnocení zdravotnických prostředků v ČR

MUDr. Miroslav Palát, MBA

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Kvalita života a životní spokojenost osob žijících s HIV/AIDS v ČR

PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Zavádění a hodnocení telemedicínských technologií a nástrojů eHealth v ČR

Ing. Lukáš Roubík

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Medical Technologies Evaluation Programme – materiál NICE

Ing. Nikola Jantosová, Ing. Iveta Radostová, Ing. Jakub Vacek

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Markovovy procesy

Vladimír Rogalewicz

Posted in Seminář HTA