Hodnocení zdravotnických technologií jako zdroj informací pro rozhodování

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková Zdravotnictví v ČR 14 (2011), číslo 2-3, str. 32-35. Download.

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Kvalita života a kvalita pracovního života pacientů s roztroušenou sklerózou

MEZEROVÁ, V.; POUŠEK, L. Ekonomika a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA, 2. ročník, Kladno, 16. 11. 2011. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2011, s. 21. ISBN 978-80-01-04942-6. Abstrakt: Cílem práce byla analýza kvality života a kvality Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Health Technology Assessment and Medical Devices

V. Rogalewicz, A. Ujhelyiová, L. Poušek, V. Šinkorová, P. Kneppo EHB 2011 Proceedings, Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, 2011, p. 21-26 Download PDF (IEEEXplore)

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Publikace

The Development of Medical Equipment Choice System

I. Ivlev, P. Kneppo Sborník 9. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství, 21.-23.9.2011, VŠB-TU Ostrava, 2011, str. 88-90

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Health Technology Assessment in the Czech and the Slovak Republics

V. Rogalewicz, J. Borovský and I. Juřičková IFMBE Proceedings, Volume 37, 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 2011, Pages 94-97 Download PDF (Springer)

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Future challenges for eHealth concept implemented in social care services in the Czech Republic

Jakubuv_article

Tagged with:
Posted in Publikace

Sravněnije metodov mnogokritěrialnogo analiza v zadače vybora medicinskoj těchniki

I. Ivlev, P. Kneppo Matěriali II mižnarodnoj konferencij Biomedična inženěrija i těchnologija, Kiev, Ukraina, 17.-18.3.2011, NTUU „KPI“, Kiev, 2011, str. 70-72

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Analýza cen léků v lékárnách jednoho okresu

Martin Brhel, Vladimír Rogalewicz Zdravotnictví v České republice, roč. 13 (2010), č. 4, str. 134-137. Download PDF

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Management stresu u příslušníků vězeňské služby

Kateřina Vápeníková, Tereza Štěpánová, Lubomír Poušek PsychoSom, roč. 8 (2010), č. 2, str. 105-112 Download

Tagged with:
Posted in Publikace