Multiple-Criteria Decision Making: Application to Medical Devices

Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková PROCEEDINGS IWBBIO 2014: 2ND INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Granada, 2014, pp. 1359-72, ISBN 978-84-15814-84-9 Abstract. At present, complex evaluation of medical devices is very topical. The methods of pharmacoeconomics and cost analyses appear Více ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Publikace

Ambulatory geriatrics in the Czech Republic: A survey of geriatricians´ opinions

Venuše Škampová, Vladimír Rogalewicz, Libuše Čeledová, Rostislav Čevela KONTAKT, 16(2), 2014, e119-e131 http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2014.04.002 Abstract According to the latest published data, the total of 33 outpatient geriatric facilities were registered in the Czech Republic at the end of 2011 employing (mostly Více ›

Tagged with: ,
Posted in Publikace

Přínos nakupování zdravotní péče

Kateřina Štolcová, Zuzana Darmopilová Kotherová Zdravotnictví v ČR, roč. 16 (2013), č. 2, str. 26-30 Plný text na stránkách časopisu.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Principy moderního marketingu v lékařské posudkové službě

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Juraj Borovský Reviz. posud. Lék. 16(4), 2013, 136-139 Abstract

Tagged with: ,
Posted in Publikace

Availability as an operational efficiency indicator of medical equipment

Donin, G. – Kneppo, P.: Availability as an operational efficiency indicator of medical equipment. Acta Mechanica Slovaca. 2013, vol. 17, no. 3, p. 42-48. ISSN 1335-2393. Abstract: The problem of operational efficiency assessment of purchased medical equipment is becoming critical, due to increasing public spending on medical Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Publikace

Hodnocení efektivnosti léčby neinfekčních uveitid

KRÁSNÁ, J.; MEZEROVÁ, V.; KRÁSNÝ, J. Česká a Slovenská Oftalmologie vol. 69, No. 3, pp. 110-116, ISSN 1211-905.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Screening for autoimmune thyroid disorders after spontaneous abortion is cost-saving and it improves the subsequent pregnancy rate

Bartáková, J., Potluková, E., Rogalewicz, V., Fait, T., Schöndorfová, D., Telička, Z., Krátký, J., Jiskra, J. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:217 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2393-13-217.pdf doi:10.1186/1471-2393-13-217

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Ambulantní geriatrie v systému zdravotních služeb ČR očima geriatrů

Souhrn Škampová V., Rogalewicz V., Čeledová L.: Ambulantní geriatrie v systému zdravotních služeb ČR očima geriatrů Reviz. posud. Lék. 16 (2013), No. 3, pp. 89-94 Studie analyzuje příčiny a důsledky současné nepříznivé situace v dostupnosti geriatrických ambulancí v ČR, zabývá se Více ›

Tagged with: ,
Posted in Publikace

Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu

ŠEBELOVÁ, Z.; MEZEROVÁ, V. Aspekty práce pomáhajících profesí 2013, Praha, 17. 9. 2013. Praha: Manus, 2013, s. 383 – 390. ISBN 978-80-86571-18-8 Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je naprosto odlišná v závislosti na Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Porovnání nákladů a přínosů rozšíření nemocničního oddělení emergency

Abstrakt Cíle této bylo vypracování studie proveditelnost na projekt, který se zabývá možností rozšířit stávající oddělení akutního příjmu o lůžkový pokoj, který by změnil systém léčby vybraných pacientů a napomohl tak managementu nemocnice s jeho realizací. Tato práce obsahuje popis projektu přínos, který Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace