Principy moderního marketingu v lékařské posudkové službě

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Juraj Borovský Reviz. posud. Lék. 16(4), 2013, 136-139 Abstract

Tagged with: ,
Posted in Publikace

Availability as an operational efficiency indicator of medical equipment

Donin, G. – Kneppo, P.: Availability as an operational efficiency indicator of medical equipment. Acta Mechanica Slovaca. 2013, vol. 17, no. 3, p. 42-48. ISSN 1335-2393. Abstract: The problem of operational efficiency assessment of purchased medical equipment is becoming critical, due to increasing public spending on medical Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Publikace

Hodnocení efektivnosti léčby neinfekčních uveitid

KRÁSNÁ, J.; MEZEROVÁ, V.; KRÁSNÝ, J. Česká a Slovenská Oftalmologie vol. 69, No. 3, pp. 110-116, ISSN 1211-905.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Screening for autoimmune thyroid disorders after spontaneous abortion is cost-saving and it improves the subsequent pregnancy rate

Bartáková, J., Potluková, E., Rogalewicz, V., Fait, T., Schöndorfová, D., Telička, Z., Krátký, J., Jiskra, J. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:217 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2393-13-217.pdf doi:10.1186/1471-2393-13-217

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Ambulantní geriatrie v systému zdravotních služeb ČR očima geriatrů

Souhrn Škampová V., Rogalewicz V., Čeledová L.: Ambulantní geriatrie v systému zdravotních služeb ČR očima geriatrů Reviz. posud. Lék. 16 (2013), No. 3, pp. 89-94 Studie analyzuje příčiny a důsledky současné nepříznivé situace v dostupnosti geriatrických ambulancí v ČR, zabývá se Více ›

Tagged with: ,
Posted in Publikace

Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu

ŠEBELOVÁ, Z.; MEZEROVÁ, V. Aspekty práce pomáhajících profesí 2013, Praha, 17. 9. 2013. Praha: Manus, 2013, s. 383 – 390. ISBN 978-80-86571-18-8 Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je naprosto odlišná v závislosti na Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Porovnání nákladů a přínosů rozšíření nemocničního oddělení emergency

Abstrakt Cíle této bylo vypracování studie proveditelnost na projekt, který se zabývá možností rozšířit stávající oddělení akutního příjmu o lůžkový pokoj, který by změnil systém léčby vybraných pacientů a napomohl tak managementu nemocnice s jeho realizací. Tato práce obsahuje popis projektu přínos, který Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Patient quality of life assessment for HTA

Veronika Mezerová, Vladimír Rogalewicz QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 1905-1908, ISBN 978-80-905243-7-8 Abstract Cost-effectiveness analyses are widely used in health technology assessment. The effects are often expressed in quality-of-life terms that represent individual’s preferences for specific health-related outcomes. The standardized MSQoL-54 Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Použití rozhodovacích metod při výběru zdravotnické techniky

Abstrakt Při výběru zdravotnické techniky často dochází k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků, což je jednou z příčin plýtvání ve zdravotnictví. Aby bylo možné investice do zdravotnické techniky co nejlépe využít je nutné pro jejich výběr použít metody, které umožňují brát v úvahu různá Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Ekonomika provozu MRI v českém zdravotnictví

Abstract The article provides an overview of MRI operation in the Czech health care system. Data from 2010, 2011 and 2012 are used to formulate reimbursement models and map the operation of MRIs in the Czech Republic. The article is devoted to Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace