First Czech study of social costs of elder abuse and neglect – case study on Prague

Haunerová, B.; Barták, M.; Rogalewicz, V.; Kuchař, P. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 263-271. ISBN 978-80-553-2906-2 Abstract The main objective of the paper is to introduce a methodology Více ›

Posted in Publikace

Nové trendy v HTA

Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 3, 20-22 SOUHRN Příspěvek se zabývá trendy v HTA v celoevropském (možná celosvětovém) měřítku. Poukazuje na následující oblasti, které se v rámci komunity HTA v současnosti intenzivně zkoumají: hospital-based HTA, HTA pro zdravotnické prostředky, využití multikriteriálních rozhodovacích metod, Více ›

Posted in Publikace

Diplomové práce SIPZ vybrané pro učely nové akreditace

  Návrh analytického nástroje pro multikriteriální rozhodování v HTA (autor: Jiří Millek, vedoucí práce: Ivana Kubátová) plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP Hodnocení bezpečnosti a kvality nových terapeutických přístrojů při vstupu na trh (autor: Petr Votava, vedoucí práce: Ivana Více ›

Tagged with:
Posted in Publikace

Selection of a PET/CT scanner for the department of nuclear medicine

Eliška Királyová, Michaela Steklá, Gleb Donin 2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB). Iasi: Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2017. pp. 329-332. ISBN 978-1-5386-0358-1. Available from IEEE Xplore: http://ieeexplore.ieee.org/document/7995428/   Abstract Selection of capital medical equipment remains unstructured and arduous Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období

Petruželka, B; Barták, M; Rogalewicz, V.; Popov, P; Gavurová, B; Dlouhý, M; Vaska, L; Šavrnochová, M; Čierna, M Adiktologie. 2017, 17(2), 108-117. ISSN 1213-3841.   Full text

Posted in Publikace

The Cost-effectiveness Analysis of the Telemonitoring System in the field of Gynecology and Obstetrics

Jiří Hrubý, Ondřej Gajdoš Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2: 7-13, ISSN 2464-6164 Souhrn V současné době jsou stále vyvíjeny nové technologie za účelem neustálého zlepšování zdravotní péče. Rozvojem technologií prochází také telemedicína, která se využívá v mnoha oborech. Cílem této studie Více ›

Posted in Publikace

Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti ‒ nová studie OECD

Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2:15-18, ISSN 2464-6164 Souhrn: Cílem článku je stručné seznámení s nejvýznamnějšími poznatky aktuálně publikované studie OECD Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti. Jsou představeny jednotlivé kapitoly studie věnované novým a inovativním Více ›

Posted in Publikace

Kontroverze kolem QALY [Controversies around QALYs]

Vladimír Rogalewicz, Miroslav Barták Vnitřní lékařství. 2017, 63(4), 242-248. ISSN 0042-773X SOUHRN Článek shrnuje sílící kritiku využívání konceptu QALY ve zdravotně-ekonomických hodnoceních. Tento přístup je i přes některá svá omezení hojně využíván v řadě zemí včetně České republiky. Některé státy však Více ›

Posted in Publikace

Aplikace metody Total cost of ownership na zdravotnické přístroje – případová studie na SPECT/CT

Aneta Vochyánová, Petra Hospodková, Gleb Donin, Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví, 2016, roč. 2, č. 4, str. 13-18, ISSN 2464-6164 Souhrn Cílem práce je zhodnotit podstatu metody Total Cost of Ownership (TCO) při aplikaci na zdravotnické přístroje a vytvořit analýzu Více ›

Posted in Publikace

Editorial: První ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment

Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 2(2016), 3:5-6, ISSN 2464-6164 SOUHRN V říjnu v Praze proběhl první ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment úzce spojené s časopisem Ekonomie ve zdravotnictví. Konference se zabývala třemi okruhy aktuálních otázek – budoucností HTA v ČR, Více ›

Posted in Publikace