Dodržování farmakoterapeutického režimu při léčbě diabetu u příjemců invalidních důchodů

Dobrodenková, M.; Rogalewicz, V.; Caithamlová, M. Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(2), 23-31. ISSN 2464-6164. Abstrakt. Cílem práce bylo analyzovat reálná data o dodržování léčebných opatření při diabetu mellitu 2. typu u příjemců invalidních důchodů a kvantifikovat závislost progrese onemocnění na (ne)dodržování Více ›

Posted in Publikace

The effect of smoking on post-operative complications of selected surgical interventions and on their cost analyses

Vrzalová, J.; Nováková, D.; Barták, M.; Štverka Kořínková, I.; Rogalewicz, V. Kontakt. 2018, 20(2), 192-200. ISSN 1212-4117. Abstrakt. This paper studies the effect of smoking on post-operative complications in certain surgical interventions in Czech hospitals. Patients were divided into three groups Více ›

Posted in Publikace

HTA in the Czech Republic: Still Behind

HTA in the Czech Republic: Still Behind  Rogalewicz, V.; Kubátová, I.; Donin, G.; Doležal, T.; Lamblová, K.; Bartáková, J.; Kneppo, P. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. Více ›

Posted in Publikace

Cost-Effectiveness Analysis of Intrabeam System Introduction to the Czech Healthcare System Environment

Cost-Effectiveness Analysis of Intrabeam System Introduction to the Czech Healthcare System Environment  Kamenský, V.; Donin, G.; Burianová, V.; Gajdoš, O.; Rogalewicz, V.; Kubátová, I.; Jeřábková, S.; Kneppo, P. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Více ›

Posted in Publikace

Jak může přeshraniční spolupráce zlepšit dostupnost zdravotnických technologií?

Barták, M.; Rogalewicz, V. Ekonomie ve zdravotnictví. 2017, 3(4), 24-27. ISSN 2464-6164. http://ezcr.cz/wp-content/uploads/2018/01/EZ_04_2017.pdf

Posted in Publikace

QALYs and cost-effectiveness thresholds: critical reflections

Rogalewicz, V.; Barták, M. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 664-677. ISBN 978-80-553-2906-2 Abstract We summarize the criticism of utilizing the QALY and cost-effectiveness threshold concept in health-economic studies Více ›

Posted in Publikace

Cost of senile cataract surgery in 65+ population in the Czech Republic

Barták, M.; Kruntorádová, I.; Lamblová, K.; Rogalewicz, V. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 70-79. ISBN 978-80-553-2906-2 Abstract The goal is to quantify direct costs related to different types Více ›

Posted in Publikace

First Czech study of social costs of elder abuse and neglect – case study on Prague

Haunerová, B.; Barták, M.; Rogalewicz, V.; Kuchař, P. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 263-271. ISBN 978-80-553-2906-2 Abstract The main objective of the paper is to introduce a methodology Více ›

Posted in Publikace

Nové trendy v HTA

Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 3, 20-22 SOUHRN Příspěvek se zabývá trendy v HTA v celoevropském (možná celosvětovém) měřítku. Poukazuje na následující oblasti, které se v rámci komunity HTA v současnosti intenzivně zkoumají: hospital-based HTA, HTA pro zdravotnické prostředky, využití multikriteriálních rozhodovacích metod, Více ›

Posted in Publikace

Diplomové práce SIPZ vybrané pro učely nové akreditace

  Návrh analytického nástroje pro multikriteriální rozhodování v HTA (autor: Jiří Millek, vedoucí práce: Ivana Kubátová) plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP Hodnocení bezpečnosti a kvality nových terapeutických přístrojů při vstupu na trh (autor: Petr Votava, vedoucí práce: Ivana Více ›

Tagged with:
Posted in Publikace