Jak může přeshraniční spolupráce zlepšit dostupnost zdravotnických technologií?

Barták, M.; Rogalewicz, V. Ekonomie ve zdravotnictví. 2017, 3(4), 24-27. ISSN 2464-6164. http://ezcr.cz/wp-content/uploads/2018/01/EZ_04_2017.pdf

Posted in Publikace

QALYs and cost-effectiveness thresholds: critical reflections

Rogalewicz, V.; Barták, M. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 664-677. ISBN 978-80-553-2906-2 Abstract We summarize the criticism of utilizing the QALY and cost-effectiveness threshold concept in health-economic studies Více ›

Posted in Publikace

Cost of senile cataract surgery in 65+ population in the Czech Republic

Barták, M.; Kruntorádová, I.; Lamblová, K.; Rogalewicz, V. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 70-79. ISBN 978-80-553-2906-2 Abstract The goal is to quantify direct costs related to different types Více ›

Posted in Publikace

First Czech study of social costs of elder abuse and neglect – case study on Prague

Haunerová, B.; Barták, M.; Rogalewicz, V.; Kuchař, P. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. pp. 263-271. ISBN 978-80-553-2906-2 Abstract The main objective of the paper is to introduce a methodology Více ›

Posted in Publikace

The effect of smoking on post-operative complications of selected surgical interventions and on their cost analyses

Jarmila Vrzalová, Dominika Nováková, Miroslav Barták, Ivana Štverka Kořínková, Vladimír Rogalewicz Kontakt 20 (2018), in print, DOI 10.1016/j.kontakt.2017.12.001 Abstract. This paper studies the effect of smoking on post-operative complications in certain surgical interventions in Czech hospitals. Patients were divided into three Více ›

Posted in Publikace

Nové trendy v HTA

Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 3, 20-22 SOUHRN Příspěvek se zabývá trendy v HTA v celoevropském (možná celosvětovém) měřítku. Poukazuje na následující oblasti, které se v rámci komunity HTA v současnosti intenzivně zkoumají: hospital-based HTA, HTA pro zdravotnické prostředky, využití multikriteriálních rozhodovacích metod, Více ›

Posted in Publikace

Diplomové práce SIPZ vybrané pro učely nové akreditace

  Návrh analytického nástroje pro multikriteriální rozhodování v HTA (autor: Jiří Millek, vedoucí práce: Ivana Kubátová) plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP Hodnocení bezpečnosti a kvality nových terapeutických přístrojů při vstupu na trh (autor: Petr Votava, vedoucí práce: Ivana Více ›

Tagged with:
Posted in Publikace

Selection of a PET/CT scanner for the department of nuclear medicine

Eliška Királyová, Michaela Steklá, Gleb Donin 2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB). Iasi: Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2017. pp. 329-332. ISBN 978-1-5386-0358-1. Available from IEEE Xplore: http://ieeexplore.ieee.org/document/7995428/   Abstract Selection of capital medical equipment remains unstructured and arduous Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období

Petruželka, B; Barták, M; Rogalewicz, V.; Popov, P; Gavurová, B; Dlouhý, M; Vaska, L; Šavrnochová, M; Čierna, M Adiktologie. 2017, 17(2), 108-117. ISSN 1213-3841.   Full text

Posted in Publikace

The Cost-effectiveness Analysis of the Telemonitoring System in the field of Gynecology and Obstetrics

Jiří Hrubý, Ondřej Gajdoš Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2: 7-13, ISSN 2464-6164 Souhrn V současné době jsou stále vyvíjeny nové technologie za účelem neustálého zlepšování zdravotní péče. Rozvojem technologií prochází také telemedicína, která se využívá v mnoha oborech. Cílem této studie Více ›

Posted in Publikace