Multiple-Criteria Decision Making: Application to Medical Devices

Poster

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Specificities of Medical Devices Affecting Health Technology Assessment Methodology

Poster

Tagged with: , , ,
Posted in Postery z konferencí

Barriers to implementation of a clinical information system in an emergency department

Poster

Tagged with: , ,
Posted in Postery z konferencí

Case study: Mobile X-ray equipment selection for a traumatology department using value engineering and multi-criteria decision methods

Poster

Tagged with: , , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Přínos nakupování zdravotní péče

Kateřina Štolcová, Zuzana Darmopilová Kotherová Zdravotnictví v ČR, roč. 16 (2013), č. 2, str. 26-30 Plný text na stránkách časopisu.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Science Cafe Kladno 19.3.2014

Dne 19.3.2014 vystoupí doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. a Ing. Ivana Juřičková na vědeckém diskusním setkání v kladenském Science Cafe (viz Science Cafe). Setkání se koná v kavárně Bez konce (v Divadle Lampión, Kladno, náměstí starosty Pavla 4) od 19 hodin. Více ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Aktuality

Počítačová tomografie nebo srdeční katetrizace?

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je hlavním řešitelem pracovního balíčku ve studii DISCHARGE, která zkoumá efektivitu vyšetření srdce pomocí CT Vědci z 28 výzkumných institucí z 20 evropských zemí se sešli ve dnech 11.-13. února v Berlíně Více ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Aktuality

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo 11.02.2014 koncepční materiály nového programu aplikovaného zdravotnického výzkumného programu pro léta 2015-2022. První výzva bude zveřejněna ještě v roce 2014. Materiály jsou dostupné na stránkách MZ ČR: PROGRAM ZDRAVOTNICKÉHO VÝZKUMU

Tagged with:
Posted in Aktuality

Principy moderního marketingu v lékařské posudkové službě

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Juraj Borovský Reviz. posud. Lék. 16(4), 2013, 136-139 Abstract

Tagged with: ,
Posted in Publikace

Call for Papers: Value in Health Regional Issues

The editors of Value in Health Regional Issues(ViHRI) invite you to submit your manuscript(s) for consideration in ISPOR’s newest region-specific scientific peer-reviewed journal. To view or download articles from the successful first issues of ViHRI, also see Value in Health Regional Issues. ViHRI submission and editorial review Více ›

Tagged with:
Posted in Aktuality