Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti ‒ nová studie OECD

Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2:15-18, ISSN 2464-6164 Souhrn: Cílem článku je stručné seznámení s nejvýznamnějšími poznatky aktuálně publikované studie OECD Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti. Jsou představeny jednotlivé kapitoly studie věnované novým a inovativním Více ›

Posted in Publikace

Kontroverze kolem QALY [Controversies around QALYs]

Vladimír Rogalewicz, Miroslav Barták Vnitřní lékařství. 2017, 63(4), 242-248. ISSN 0042-773X SOUHRN Článek shrnuje sílící kritiku využívání konceptu QALY ve zdravotně-ekonomických hodnoceních. Tento přístup je i přes některá svá omezení hojně využíván v řadě zemí včetně České republiky. Některé státy však Více ›

Posted in Publikace

Aplikace metody Total cost of ownership na zdravotnické přístroje – případová studie na SPECT/CT

Aneta Vochyánová, Petra Hospodková, Gleb Donin, Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví, 2016, roč. 2, č. 4, str. 13-18, ISSN 2464-6164 Souhrn Cílem práce je zhodnotit podstatu metody Total Cost of Ownership (TCO) při aplikaci na zdravotnické přístroje a vytvořit analýzu Více ›

Posted in Publikace

Editorial: První ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment

Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 2(2016), 3:5-6, ISSN 2464-6164 SOUHRN V říjnu v Praze proběhl první ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment úzce spojené s časopisem Ekonomie ve zdravotnictví. Konference se zabývala třemi okruhy aktuálních otázek – budoucností HTA v ČR, Více ›

Posted in Publikace

Cena Františka Egermayera za jakost udělena naší studentce

Česká společnost pro jakost udělila naší absolventce Ing. Zdence Karasové Cenu Františka Egermayera  za rok 2016 v kategorii „Diplomová práce“. Stala se tak první studentkou ČVUT, která tuto cenu získala. Cena Františka Egermayera je udělována od roku 2005 za nejlepší studentské práce Více ›

Posted in Aktuality

Implementation of processes to establishing a HTA unit in Czech hospital environment

Martin ZAVADIL,Veronika MATLOŇOVÁ, Ivana KUBÁTOVÁ, Vladimír ROGALEWICZ ISPOR 19th Annual European Congress, 29 October-2 November 2016, Vienna, Austria poster

Posted in Postery z konferencí

Barriers influencing implementation of guidelines into clinical practice

Bartakova J 1,2, Moravcikova D 3, Rogalewicz V 4, Jiskra J 2 1 Institute of Biophysics and Informatics, First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic 2 Third Department of Medicine, General University Hospital and First Faculty of Medicine, Charles Více ›

Posted in Postery z konferencí

Hodnocení zdravotnických technologií na úrovni nemocnice

Martin Zavadil, Vladimír Rogalewicz, Ivana Kubátová, Veronika Matloňová, Kristýna Salačová Časopis lékařů českých  155(2016), 5, 254-259, ISSN 0008-7335 Článek

Posted in Publikace

Přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii a ČR

Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz, Jiřina Jílková, Silvie Jeřábková Časopis lékařů českých  155(2016), 5, 247-253, ISSN 0008-7335 Článek

Posted in Publikace

Studie vzniklé v rámci studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Ivana Kubátová, Veronika Burianová Ekonomie ve zdravotnictví 2(2016), 1, 6-13, ISSN 2464-6164 Článek

Posted in Publikace