Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období

Petruželka, B; Barták, M; Rogalewicz, V.; Popov, P; Gavurová, B; Dlouhý, M; Vaska, L; Šavrnochová, M; Čierna, M Adiktologie. 2017, 17(2), 108-117. ISSN 1213-3841.   Full text

Posted in Publikace

The Cost-effectiveness Analysis of the Telemonitoring System in the field of Gynecology and Obstetrics

Jiří Hrubý, Ondřej Gajdoš Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2: 7-13, ISSN 2464-6164 Souhrn V současné době jsou stále vyvíjeny nové technologie za účelem neustálého zlepšování zdravotní péče. Rozvojem technologií prochází také telemedicína, která se využívá v mnoha oborech. Cílem této studie Více ›

Posted in Publikace

Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti ‒ nová studie OECD

Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2:15-18, ISSN 2464-6164 Souhrn: Cílem článku je stručné seznámení s nejvýznamnějšími poznatky aktuálně publikované studie OECD Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti. Jsou představeny jednotlivé kapitoly studie věnované novým a inovativním Více ›

Posted in Publikace

Kontroverze kolem QALY [Controversies around QALYs]

Vladimír Rogalewicz, Miroslav Barták Vnitřní lékařství. 2017, 63(4), 242-248. ISSN 0042-773X SOUHRN Článek shrnuje sílící kritiku využívání konceptu QALY ve zdravotně-ekonomických hodnoceních. Tento přístup je i přes některá svá omezení hojně využíván v řadě zemí včetně České republiky. Některé státy však Více ›

Posted in Publikace

Aplikace metody Total cost of ownership na zdravotnické přístroje – případová studie na SPECT/CT

Aneta Vochyánová, Petra Hospodková, Gleb Donin, Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví, 2016, roč. 2, č. 4, str. 13-18, ISSN 2464-6164 Souhrn Cílem práce je zhodnotit podstatu metody Total Cost of Ownership (TCO) při aplikaci na zdravotnické přístroje a vytvořit analýzu Více ›

Posted in Publikace

Editorial: První ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment

Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 2(2016), 3:5-6, ISSN 2464-6164 SOUHRN V říjnu v Praze proběhl první ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment úzce spojené s časopisem Ekonomie ve zdravotnictví. Konference se zabývala třemi okruhy aktuálních otázek – budoucností HTA v ČR, Více ›

Posted in Publikace

Cena Františka Egermayera za jakost udělena naší studentce

Česká společnost pro jakost udělila naší absolventce Ing. Zdence Karasové Cenu Františka Egermayera  za rok 2016 v kategorii „Diplomová práce“. Stala se tak první studentkou ČVUT, která tuto cenu získala. Cena Františka Egermayera je udělována od roku 2005 za nejlepší studentské práce Více ›

Posted in Aktuality

Implementation of processes to establishing a HTA unit in Czech hospital environment

Martin ZAVADIL,Veronika MATLOŇOVÁ, Ivana KUBÁTOVÁ, Vladimír ROGALEWICZ ISPOR 19th Annual European Congress, 29 October-2 November 2016, Vienna, Austria poster

Posted in Postery z konferencí

Barriers influencing implementation of guidelines into clinical practice

Bartakova J 1,2, Moravcikova D 3, Rogalewicz V 4, Jiskra J 2 1 Institute of Biophysics and Informatics, First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic 2 Third Department of Medicine, General University Hospital and First Faculty of Medicine, Charles Více ›

Posted in Postery z konferencí

Hodnocení zdravotnických technologií na úrovni nemocnice

Martin Zavadil, Vladimír Rogalewicz, Ivana Kubátová, Veronika Matloňová, Kristýna Salačová Časopis lékařů českých  155(2016), 5, 254-259, ISSN 0008-7335 Článek

Posted in Publikace