Nový německý zákon regulující úhrady za léčiva (AMNOG) a jeho důsledky na zdravotnické prostředky

Posted in Seminář HTA

Smlouva ERASMUS se skupinou HEDS na Univerzitě v Sheffieldu

V listopadu 2011 uzavřela FBMI smlouvu LLP ERASMUS o stážích akademických pracovníků s univerzitou v Sheffieldu. Tato smlouva je určena pro pracovníky v oblasti HTA, ekonomiky a managementu zdravotnictví a umožní pravidelné návštěvy obou spolupracujících institucí. O skupině HEDS na Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Aktuality

Health Technology Assessment and Medical Devices

V. Rogalewicz, A. Ujhelyiová, L. Poušek, V. Šinkorová, P. Kneppo EHB 2011 Proceedings, Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, 2011, p. 21-26 Download PDF (IEEEXplore)

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Publikace

Lukáš Roubík převzal Cenu Josefa Hlávky

Člen týmu HTA Ing. Lukáš Roubík převzal Cenu Josefe Hlávky za svou diplomovou práci, v níž se zabýval hodnocením efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity v ČR Více informací.

Tagged with:
Posted in Aktuality

Work productivity and productivity costs of patients with ankylosing spondylitis in the Czech Republic

Poster

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Systémový pohled na HTA

Posted in Seminář HTA

The Development of Medical Equipment Choice System

I. Ivlev, P. Kneppo Sborník 9. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství, 21.-23.9.2011, VŠB-TU Ostrava, 2011, str. 88-90

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

SLOVAHTA (Slovenská agentura pro hodnocení zdravotnických technologií)

Posted in Seminář HTA

Měření kvality pracovního života

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Seznámení s knihou “Victor R. Fuchs: Who Shall Live?”

Fuchs

Tagged with:
Posted in Seminář HTA