SLOVAHTA (Slovenská agentura pro hodnocení zdravotnických technologií)

Posted in Seminář HTA

Měření kvality pracovního života

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Seznámení s knihou “Victor R. Fuchs: Who Shall Live?”

Fuchs

Tagged with:
Posted in Seminář HTA

Sravněnije metodov mnogokritěrialnogo analiza v zadače vybora medicinskoj těchniki

I. Ivlev, P. Kneppo Matěriali II mižnarodnoj konferencij Biomedična inženěrija i těchnologija, Kiev, Ukraina, 17.-18.3.2011, NTUU „KPI“, Kiev, 2011, str. 70-72

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Politika zdravotních pojišťoven v oblasti zdravotnických prostředků

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Farmakoekonomika a HTA v oblasti léčiv

Posted in Seminář HTA

Studentská konference Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se v Hotelu Kladno konala studentská konference “Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA” pořádaná studenty magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedícínského inženýrství ČVUT v Praze. V rámci konference Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Management stresu u příslušníků vězeňské služby

Kateřina Vápeníková, Tereza Štěpánová, Lubomír Poušek PsychoSom, roč. 8 (2010), č. 2, str. 105-112 Download

Tagged with:
Posted in Publikace

Odborná konference “Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků”

Ve čtvrtek 6. května 2010 Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze pořádala společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR odbornou konferenci nazvanou Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků. Tato konference se zabývala především zaváděním procesů komplexního hodnocení kvality a Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno

Analýza nákladů a přínosů (CBA)

HTA sem CBA

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA