Clinical and Economic Assessment of Medical Devices

Vladimír Rogalewicz Ekonomie ve zdravotnictví 2019, 5(2), 4-14. ISSN 2464-6164. Full text

Posted in Publikace

Ing. Gleb Donin obhájil dizertační práci

Dne 27.6.2019 obhájil Gleb dizertační práci s názvem Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky. Teze jeho práce jsou ke stažení zde. Blahopřejeme!

Posted in Aktuality

Cost-effectiveness of extracorporeal membrane oxygenation in resuscitation of patients with refractory cardiac arrest

Burišková, K.; Rogalewicz, V.; Ošťádal, P. E+M Ekonomie a Management. 2019, 22(2), 161-172. ISSN 1212-3609 Abstract. Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR) has been recently introduced as a therapeutic option for refractory cardiac arrest. Despite growing evidence demonstrating improved survival rate, a number Více ›

Posted in Publikace

Cost analysis of two types of the lumbar spine stabilizing surgery

Caithamlová, M.; Moláková, M.; Filip, M.; Barták, M.; Květ, I.; Rogalewicz, V. Lékař a technika – Clinician and Technology. 2019, 49(1), 21-30. ISSN 0301-5491. Abstract: The study is aimed at quantifying the actual costs related to the MAST (Minimal Access Spine Více ›

Posted in Publikace

Clinical and economic assessment of medical devices

Vladimír Rogalewicz [Research Report] Praha: CTU FBME. Department of Biomedical Technology, 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.36400.81923 Full text.

Posted in Publikace

Včasné hodnocení zdravotnických technologií

Rogalewicz, V. Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(4), 31-34. ISSN 2464-6164. http://czechhta.cz/wp-content/uploads/EvZ-44-Early-HTA.pdf

Posted in Publikace

Editorial

Rogalewicz, V. Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(4), 4-5. ISSN 2464-6164. EvZ 4(4)-Editorial

Posted in Publikace

COSTS OF EARLY REHABILITATION AFTER STROKE IN CZECH CEREBROVASCULAR CENTERS

Rogalewicz, V.; Maršálek, P.; Chmelová, I.; Gueye, T.; Angerová, Y.; Uherek, Š.; Švestková, O. ISPOR Europe 2018, Barcelona, 10-15 November 2018 poster

Posted in Postery z konferencí

REIMBURSEMENT FOR TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS HOSPITALIZED IN A MUNICIPAL HOSPITAL IN THE CZECH REPUBLIC

Vojtěch Lončák, Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz ISPOR Europe 2018, Barcelona, 10-14 November 2018 Poster  

Posted in Postery z konferencí

Názory absolventů oboru SIPZ na studium – 2018

Dotazníky byly zaslány absolventům oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, kteří úspěšně složili SZZ v roce 2017 – tedy zhruba s odstupem dvanácti měsíců od získání inženýrského diplomu. Názory našich absolventů nás zajímají – 2018. Děkujeme všem, kdo nám poskytli zpětnou vazbu.

Posted in Aktuality