Cost analysis of two types of the lumbar spine stabilizing surgery

Caithamlová, M.; Moláková, M.; Filip, M.; Barták, M.; Květ, I.; Rogalewicz, V. Lékař a technika – Clinician and Technology. 2019, 49(1), 21-30. ISSN 0301-5491. Abstract: The study is aimed at quantifying the actual costs related to the MAST (Minimal Access Spine Více ›

Posted in Publikace

Clinical and economic assessment of medical devices

Vladimír Rogalewicz [Research Report] Praha: CTU FBME. Department of Biomedical Technology, 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.36400.81923 Full text.

Posted in Publikace

Včasné hodnocení zdravotnických technologií

Rogalewicz, V. Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(4), 31-34. ISSN 2464-6164. http://czechhta.cz/wp-content/uploads/EvZ-44-Early-HTA.pdf

Posted in Publikace

Editorial

Rogalewicz, V. Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(4), 4-5. ISSN 2464-6164. EvZ 4(4)-Editorial

Posted in Publikace

COSTS OF EARLY REHABILITATION AFTER STROKE IN CZECH CEREBROVASCULAR CENTERS

Rogalewicz, V.; Maršálek, P.; Chmelová, I.; Gueye, T.; Angerová, Y.; Uherek, Š.; Švestková, O. ISPOR Europe 2018, Barcelona, 10-15 November 2018 poster

Posted in Postery z konferencí

REIMBURSEMENT FOR TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS HOSPITALIZED IN A MUNICIPAL HOSPITAL IN THE CZECH REPUBLIC

Vojtěch Lončák, Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz ISPOR Europe 2018, Barcelona, 10-14 November 2018 Poster  

Posted in Postery z konferencí

Názory absolventů oboru SIPZ na studium – 2018

Dotazníky byly zaslány absolventům oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, kteří úspěšně složili SZZ v roce 2017 – tedy zhruba s odstupem dvanácti měsíců od získání inženýrského diplomu. Názory našich absolventů nás zajímají – 2018. Děkujeme všem, kdo nám poskytli zpětnou vazbu.

Posted in Aktuality

Application of the HTA Core Model for complex evaluation of the effectiveness and quality of Radium-223 treatment in patients with metastatic castration resistant prostate cancer

Kiselova Bilekova, B.; Gavurova, B.; Rogalewicz, V. Health Economics Review. 2018, 8 1-13. ISSN 2191-1991. Springer Open Access Abstract Background: Health technology assessment (HTA) is currently one of the major challenges in assessing medical innovations and healthcare systems. In Europe, Více ›

Posted in Publikace

Dodržování farmakoterapeutického režimu při léčbě diabetu u příjemců invalidních důchodů

Dobrodenková, M.; Rogalewicz, V.; Caithamlová, M. Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(2), 23-31. ISSN 2464-6164. Abstrakt. Cílem práce bylo analyzovat reálná data o dodržování léčebných opatření při diabetu mellitu 2. typu u příjemců invalidních důchodů a kvantifikovat závislost progrese onemocnění na (ne)dodržování Více ›

Posted in Publikace

The effect of smoking on post-operative complications of selected surgical interventions and on their cost analyses

Vrzalová, J.; Nováková, D.; Barták, M.; Štverka Kořínková, I.; Rogalewicz, V. Kontakt. 2018, 20(2), 192-200. ISSN 1212-4117. Abstrakt. This paper studies the effect of smoking on post-operative complications in certain surgical interventions in Czech hospitals. Patients were divided into three groups Více ›

Posted in Publikace