Metoda activity based costing jako manažerský nástroj ve zdravotnictví – případová studie

HOSPODKOVÁ P., K. BAUER a E. URBÁNKOVÁ

Ekonomie ve zdravotnictví. 2018,

Abstract:

The current DRG reimbursement system tends to create a disproportion between costs incurred at the level of the healthcare provider and reimbursement from the insurer. One of the basic prerequisites for effi cient management of the healthcare facility is the control of this balance, which is based on systematic cost management and continuous monitoring using appropriate calculation systems. The application of the Activity Based Costing method to diagnosis K35.3 (acute appendicitis with localized peritonitis) points to the difference in cost items within the same DRG group and provides valuable managerial information. The costing calculation for the purpose of this study was at the level of two healthcare facilities for which there is a comparable basic matrix of costs and activities, but a different basic rate on the reimbursement side and a different cost value entering the calculation. A sample of 148 patients found that there was, on the one hand, the difference between the actual costs incurred and the reimbursement from the payer, and that this discrepancy varies for the two monitored workplaces.

Keywords:

Activity Based Costing, acute appendicitis with localized peritonitis, effective resources allocation, cost of the treatment process

ISSN:

2464-6164

V roce 2007 jsem absolvovala magisterské studium na Masarykově ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze (Ing.), obor Podnikání a inženýrství v průmyslu. Souběžně se svým působením v privátním sektoru, konkrétně v auditu, rostl i můj zájem o prohloubení poznatků v oblasti manažerských dovedností, a tak jsem absolvovala v roce 2010 program MBA. Od října roku 2013 jsem studentem doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT a soustředím se na výzkum současného systému cenové koncepce zdravotnických přístrojů, s cílem vytvořit transparentní a komplexní metodiku pro hodnocení nákupů zdravotnické techniky v ČR.

Posted in Publikace