Ing. Gleb Donin obhájil dizertační práci

Dne 27.6.2019 obhájil Gleb dizertační práci s názvem Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky. Teze jeho práce jsou ke stažení zde.

Blahopřejeme!

Můj životopis VR

Posted in Aktuality