Global Centers of Medical Device Technology: United States, Europe and China

HOSPODKOVA, P. BARTAK, M. VACIKOVA, K. URBANKOVA, E.

Lékař a technika, Vol 48, No 4 (2018)

Abstract

The global market for medical technologies is concentrated in the most advanced countries of the world, namely the U.S.A., Europe and Japan. China is the most important of fast-growing markets. According to some estimates China’s global share in 2030 will be as much as 25 %. The aim of the article is to provide an overview of the development of selected economic indicators of medical devices in the regions of the U.S.A., Europe and China. We address the last decade and comment on the estimated future development of these markets. The article is based on selective literature research. Indicators of the market value, global market share, market trends, and export and import values in the three world regions are the key elements of the analysis. We found that U.S. holds about 40 %, the market value (170 billion USD) and Europe holds currently about 30 % of the global market (110 billion USD). The Medtech market in China is about 10 % of global one (53,6 billion USD). The U.S. market growth is about 10 %, the European 5 % and China market shows far largest growth rate about 20-25 % per year. According China will become one of the major player in the Medtech market. The Chinese market, which has focused on low-cost production in the past, is currently coming to the forefront thanks to its development of high-end medical device technology.

Available from:

https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/issue/view/666

V roce 2007 jsem absolvovala magisterské studium na Masarykově ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze (Ing.), obor Podnikání a inženýrství v průmyslu. Souběžně se svým působením v privátním sektoru, konkrétně v auditu, rostl i můj zájem o prohloubení poznatků v oblasti manažerských dovedností, a tak jsem absolvovala v roce 2010 program MBA. Od října roku 2013 jsem studentem doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT a soustředím se na výzkum současného systému cenové koncepce zdravotnických přístrojů, s cílem vytvořit transparentní a komplexní metodiku pro hodnocení nákupů zdravotnické techniky v ČR.

Posted in Publications