Nové trendy v HTA

Vladimír Rogalewicz

Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 3, 20-22

SOUHRN

Příspěvek se zabývá trendy v HTA v celoevropském (možná celosvětovém) měřítku. Poukazuje na následující oblasti, které se v rámci komunity HTA v současnosti intenzivně zkoumají: hospital-based HTA, HTA pro zdravotnické prostředky, využití multikriteriálních rozhodovacích metod, včasné hodnocení (early assessment) zdravotnických technologií, teoretické aspekty využití QALY pro kvantifikaci efektů a zájem o perspektivu pacientů a pacientských organizací.

http://www.ezcr.cz

Můj životopis VR

Posted in Publikace