Ing. Vojtěch Kamenský

Na Českém vysokém učení technickém na Fakultě biomedicínského inženýrství v současnosti studuji doktorské studium a působím jako odborný pracovník. Orientuji se na problematiku modelování v HTA a jeho aplikace u přístrojové techniky se zaměřením na diagnostickou techniku.  Hlavní autor studie č. 35/110/2015 Intraoperativní radioterapie pomocí přístroje Intrabeam v rané fázi rakoviny prsu. V rámci spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věci jsem se zabýval projektem Asistivních technologií ve zdravotních službách.

 Vzdělání

2012-2014 – VŠ vzdělání, Inženýr, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Obor ” Systémová integrace procesů ve zdravotnictví”

2014-dosud – Doktorské studium: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Obor “Biomedicínská a klinická technika”

Relevantní praxe

2014 – dosud – Výuka na ekonomické manažerském oboru ve zdravotnictví – SIPZ, Hodnocení zdravotnických technologií, Biostatistika, Základy modelování a simulace.

2014 – dosud – Asistent, Katedra biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

  1. Projekt FP7 č. 603266 „DISCHARGE“, člen řešitelského týmu pro WP9 Cost effectiveness, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství (hlavní řešitel Charité, Berlin).
  2. Projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00005; 6. 2010 – 31. 12. 2015. Člen řešitelského týmu klíčové aktivity 13.
  3. Projekt č. 23/15/NAP „Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) – fáze I“ v rámci programu „Národní akční plány a koncepce pro rok 2015“ Ministerstva zdravotnictví ČR, 2015

Seznam 5 nejvýznamnějších výsledků

  1. Otawová, R.; Kamenský, V.; Hasenöhrlová, P.; Rogalewicz, V. Cost-Effectiveness Studies on Medical Devices: Application in Cardiology In: IWBBIO 2015. Cham: Springer International Publishing AG, 2015, pp. 163-174. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-16482-3.
  2. Kamenský, V.; Svoboda, V.; Šimáčková, J.; Rogalewicz, V.Indirect Costs Calculation Method In Medium-Sized Regional Hospital Value in Health. 2016, 19(3), A78. ISSN 1098-3015.
  3. Kamenský, V.; Šebek, M.; Svobodová, R.; Gajdoš, O.; Rogalewicz, V. Economic and Clinical Evaluation of Electrostimulation in Medical Rehabilitation Value in Health. 2016, 19(3), A63. ISSN 1098-3015.
  4. Kamenský, V.; Rogalewicz, V.; Fořtová, B.; Šimáčková, J.; Kneppo, P. HTA Studies for Medical Devices Incorporating Their Moral Ageing Value in Health. 2015, 18(7), A732. ISSN 1098-3015.
  5. Kamenský, V.; Ivlev, I. Economics And Clinical Evaluation Of Endovascular And Surgical Treatment Of Patients With Disability Of Superficial Femoral Artery Value in Health. 2014, 17(7), A482-A483. ISSN 1098-3015.
Posted in Lidé