Ing. Ondřej Gajdoš

Vystudoval jsem bakalářský obor Fyzioterapie (2009-2012) a magisterský obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (2012-2014) na FBMI ČVUT. Nyní zde pokračuji v prezenčním doktorském studiu v programu Biomedicínská a klinická technika s tématem disertační práce “Rozhodovací model pro hodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace”. V rámci spolupráce s MPSV ČR jsem pracoval jako expert na projektu “Podpora procesů v sociálních službách”. Dále se podílím jako spoluřešitel na grantu SGS16/257/OHK5/3T/17 – Koncepce modelování při hodnocení zdravotnických technologií pro podporu rozhodovacího procesu v podmínkách českého zdravotnického systému. Od roku 2016 pracuji jako asistent na FBMI ČVUT a podílím se na výuce předmětů magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (Hodnocení zdravotnických technologií, Základy modelování a simulace, Ekonomické analýzy ve zdravotnictví) a bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik (Zdravotnická legislativa a normy).

Pracovní zkušenosti

12/2016 – 02/2017 – Trainee program

 • Oddělení strategických analýz, řízení rizik a kontroly
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

03/2016 – dosud – Asistent

 • Vědecká a pedagogická činnost
 • ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství

12/2014 – 10/2015 – Expert v rámci projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ v rámci oblasti projektu KA č. 13

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

03/2016 – 06/2016 – Fyzioterapeut

 • Physio-Point im House of Sports GmbH, Eckental

09/2013 – dosud – Fyzioterapeut a fitness trenér

 • Individuální a skupinové lekce

Vzdělání

2014 – dosud – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika

2012 – 2014 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

2009 – 2012 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Seznam nejvýznamnějších projektů

 1. Projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00005; 6. 2010 – 31. 12. 2015. Člen řešitelského týmu klíčové aktivity 13.
 2. Projekt č. 23/15/NAP „Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) – fáze I“ v rámci programu „Národní akční plány a koncepce pro rok 2015“ Ministerstva zdravotnictví ČR, 2015

Seznam 5 nejvýznamnějších výsledků

 1. Gajdoš, O.; Kubátová, I.; Otawová, R. Health Technology Assessment Models Utilized in the Chronic Care Management. In: IWBBIO 2015. Cham: Springer International Publishing AG, 2015, pp. 54-65. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-16482-3.
 2. Hrubý J.; Gajdoš, O. Analýza nákladové efektivity systému telemonitoringu v oblasti gynekologie a porodnictví. Ekonomie ve zdravotnictví. 2017.
 3. Gajdoš, O.; Jedináková, T. Cost of Treatment of Pancreas Transplantation Therapy and Insulin Pump Therapy of Type I Diabetes Mellitus. Value in Health. 2016, 19(7), A671. ISSN 1098-3015.
 4. Gajdoš, O.; Lončák, V.; Barták, M.; Rogalewicz, V. Cost of Illness Study of Type 2 Diabetes Mellitus in the Newly Established Diabetology Outpatient Facility in the Czech Republic. Value in Health. 2015, 18(7), A603-A604. ISSN 1098-3015.
 5. Kamenský, V.; Šebek, M.; Svobodová, R.; Gajdoš, O.; Rogalewicz, V. Economic and Clinical Evaluation of Electrostimulation in Medical Rehabilitation. Value in Health. 2016, 19(3), A63. ISSN 1098-3015.

 

Posted in Lidé