Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti ‒ nová studie OECD

Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz

Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2:15-18, ISSN 2464-6164

Souhrn: Cílem článku je stručné seznámení s nejvýznamnějšími poznatky aktuálně publikované studie OECD Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti. Jsou představeny jednotlivé kapitoly studie věnované novým a inovativním technologiím, jejich přínosu pro zdravotnický systém i výzvám, které přinášejí do oblasti regulace, léčivým přípravkům, zdravotnickým prostředkům, personalizované medicíně a využívaní velkých zdravotnických dat. Stručně je zhodnocen celkový přínos studie pro Českou republiku.

Abstract: The aim of the paper is to present the most important findings of the currently published OECD study New Health Technologies: Managing Access, Value and Sustainability.  Individual chapters of the study are presented; they describe the anticipated role of new and innovative technologies, their contribution to the healthcare system, challenges they pose in the area of regulation, pharmaceuticals, medical devices, personalized medicine, and the use of Big Data. The overall impact of the study on the Czech Republic is briefly discussed.

Plný text/Full text: http://ezcr.cz/wp-content/uploads/2017/08/EZ_02_2017.pdf

Můj životopis VR

Posted in Publikace