Ing. Miroslav Selčan

Student doktorského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, konkrétně na Katedře biomedicínské techniky. Tématem disertační práce je “Model procesu řízení životního cyklu zdravotnické techniky”.

Magisterské studium (obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví) a bakalářské studium (obor Optika a optometrie), probíhalo taktéž na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, jako současné studium. Diplomová práce byla zpracována na téma “Aplikace HTA v optometrii” a bakalářská práce na téma “Kontaktní čočky s UV blokátory”.

Posted in Lidé