Ing. Michaela Steklá

Studium doktoranda probíhá na Katedře biomedicínské a klinické techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Doktorand se zabývá studiem procesu oceňování zdravotnické techniky zahraničích výrobců, a to od výroby až po konečný prodej. Ve svém individuálním studijním plánu vykoná zkoušky z předmětů: Pokroky v biomedicínském inženýrství (termín zkoušky do 17.2.2017, FBMI ČVUT), Angličtina pro doktorandy (termín zkoušky do 8.9.2017, FBMI ČVUT), Teorie finančních derivátů (termín zkoušky do 8.9.2017, ÚVS ČVUT), Systémové řízení zdravotnických zařízení (termín zkoušky do 9.2.2018, FBMI ČVUT) a Teorie podnikatelského cyklu (termín zkoušky do 5.9.2018, ÚVS ČVUT). Rámcové téma disertační práce “Management procesu oceňování zdravotnické techniky” je ve fázi rešerše literatury a konkretizace tématu s předběžným možným zaměřěním na cenu obvyklou. Odevzdání finální disertační práce je plánováno na rok 2020. Publikační činnost: Bakalářská práce: “Webový portál FitMe” – FBMI ČVUT (obor Biomedicínská informatika), diplomová práce: “Nové způsoby financování zdravotnické techniky” – FBMI ČVUT (obor SIPZ).

Posted in Lidé