Editorial: První ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment

Vladimír Rogalewicz

Ekonomie ve zdravotnictví 2(2016), 3:5-6, ISSN 2464-6164

SOUHRN

V říjnu v Praze proběhl první ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment úzce spojené s časopisem Ekonomie ve zdravotnictví. Konference se zabývala třemi okruhy aktuálních otázek – budoucností HTA v ČR, omezením a výzvám ve stanovování cen a úhrad léčiv a přicházejícím změnám v oblasti zdravotnických prostředků. Toto číslo časopisu je věnováno příspěvkům z této konference.

The journal pages

Můj životopis VR

Posted in Publikace