Diplomové práce SIPZ vybrané pro učely nové akreditace

 

Návrh analytického nástroje pro multikriteriální rozhodování v HTA
(autor: Jiří Millek, vedoucí práce: Ivana Kubátová)
plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP

Hodnocení bezpečnosti a kvality nových terapeutických přístrojů při vstupu na trh
(autor: Petr Votava, vedoucí práce: Ivana Kubátová)
plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP

Využití modelování v systému hodnocení zdravotnické techniky v České republice
(autorka: Veronika Vítková, vedoucí práce: Vojtěch Kamenský)
plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP

Porovnání softwarových systémů pro zubního lékaře
(autorka: Vendula Nováková, vedoucí práce: Jan Bruthans)
plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP

Aplikace metody Activity Based Costing na vybraných diagnozách
(autor: Karel Bauer, vedoucí práce: Petra Hospodková)
plné znění DP  posudek vedoucího DP  posudek oponenta DP

Tagged with:
Posted in Publikace