Aplikace metody Total cost of ownership na zdravotnické přístroje – případová studie na SPECT/CT

Aneta Vochyánová, Petra Hospodková, Gleb Donin, Vladimír Rogalewicz

Ekonomie ve zdravotnictví, 2016, roč. 2, č. 4, str. 13-18, ISSN 2464-6164

Souhrn

Cílem práce je zhodnotit podstatu metody Total Cost of Ownership (TCO) při aplikaci na zdravotnické přístroje a vytvořit analýzu TCO u vybraného přístroje SPECT/CT. Z výsledků analýzy vyplývá, že náklady na provoz ve sledovaném pětiletém horizontu mohou být srovnatelné s kupní cenou. Zdravotnická zařízení se při nákupu nákladnější zdravotnické techniky často rozhodují na základě nejnižší nabídkové ceny. Tento parametr není dle provedených výpočtů TCO jedinou důležitou nákladovou položkou při provozu přístroje.

Summary

The aim of the study is to assess the nature of the Total Cost of Ownership (TCO) method in applications to medical devices, and to carry out a TCO analysis for a selected SPECT/CT unit. The results of the analysis imply that the operating costs for the selected device over five years are comparable to the purchase price. In case of purchase of expensive medical technology, health care facilities often make decisions on the basis of the lowest bid price. According to the calculated TCO, this parameter is not the only important cost driver in the operation of medical equipment.

Full text

Můj životopis VR

Posted in Publikace