Ing. Veronika Burianová

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství (2009-2012). Dále jsem studovala magisterský obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (2012 – 2014) na Českém vysokém učení technickém na Fakultě biomedicínského inženýrství, kde v současnosti studuji doktorské studium a působím jako odborný pracovník. Orientuji se na problematiku modelování v HTA a jeho aplikace u přístrojové techniky. V rámci spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věci jsem se zabývala projektem Asistivních technologií ve zdravotních službách.

Posted in Lidé