Ing. Ivana Kubátová, Ph.D. obhájila dizertační práci

Blahopřejeme naší kolegyni Ivaně Kubátové (Juřičkové), která v prosinci úspěšně ukončila doktorské studium obhajobou dizertační práce na téma Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky.

Teze_k_DP_Ivana_Kubatova.

Můj životopis VR

Posted in News