Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků 28.11.2014

Workshop jsme uspořádali 28.11.2014 od 9 do 16 hodin v Galerii Kladno pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví pana prof. MUDr. Josefa Vymazala, D.Sc. za pozornosti více než 100 účastníků. Workshop byl zaměřen na využití metod HTA pro specifickou oblast zdravotnických přístrojů. Cílem bylo  vyvolat diskusi k otázkám odlišnosti diagnostických a terapeutických přístrojů od léků (kde jsou tyto metody rutinně využívány), možností a očekávání při řešení klinické a nákladové efektivity na úrovni řízení zdravotnictví ČR i na úrovni regionů a jednotlivých nemocnic či jejich sdružení (tzv. “Hospital-Based HTA” neboli “HTA102”), využití vícekriteriálních metod v analýze nákladové efektivity a využití metod HTA při rozhodování o pořízení zdravotnických přístrojů a při jejich managementu. Program a prezentace jednotlivých příspěvků jsou zde (v případě příspěvku Ing. Vacka a Ing. Ivleva odkazujeme na dizertační práci Ing. Ivleva zde). Fotografie z workshopu najdete na této stránce koncem prvního lednového týdne. Workshop byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT/11532 „Hodnocení zdravotnických prostředků“.

Můj životopis VR

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Past events