Zavádění a hodnocení telemedicínských technologií a nástrojů eHealth v ČR

Ing. Lukáš Roubík

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA