Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků – prezentace zveřejněny

Workshop Hodnocení zdravotnických prostředků se konal v pátek 28. listopadu 2014, 9h30 – 16h00 v Galerii Kladno, Cyrila Boudy 8, Kladno (přes ulici od budovy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT) Workshop byl zaměřen na využití metod HTA pro specifickou oblast zdravotnických přístrojů. Cílem bylo vyvolat diskusi k otázkám odlišnosti diagnostických a terapeutických přístrojů od léků (kde jsou tyto metody rutinně využívány), možností a očekávání při řešení klinické a nákladové efektivity na úrovni řízení zdravotnictví ČR i na úrovni regionů a jednotlivých nemocnic či jejich sdružení (tzv. “Hospital-Based HTA” neboli “HTA102”), využití vícekriteriálních metod v analýze nákladové efektivity a využití metod HTA při rozhodování o pořízení zdravotnických přístrojů a při jejich managementu. Podrobné informace včetně prezentací jednotlivých přednášek a fotografií z akce najdete zde.

Můj životopis VR

Tagged with: , , , ,
Posted in Aktuality