Studentská vědecká konference: Ekonomika a management ve zdravotnictví IV.

Dne 19. prosince 2014 se ve velkém i v malém sále FBMI konala studentská vědecká konference “Ekonomika a management ve zdravotnictví – 4. ročník”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie, managementu ve zdravotnictví či v propojení s HTA. V rámci konference od 08:30 – 18:30 hodin bylo prezentováno 56 studentských prací na dané téma formou ústních referátů. Zde bude zveřejněn Program konference

Můj životopis VR

Tagged with: , , ,
Posted in Past events