Reformní snahy ministerstva vztahující se k systému veřejného zdravotního pojištění 
očima zdravotních pojišťoven

Radostová Iveta, Kotherová Zuzana

Reviz. posud. Lék., 17, 2014, č. 1, s. 23-29, ISSN 1214-3170

Abstrakt. Český systém veřejného zdravotního pojištění se opakovaně dostává do finančních problémů, čelí nestabilitě a hrozbě dlouhodobé finanční neudržitelnosti. Ministerstvem jsou proto připravovány a přijímány legislativní změny. V článku jsou tyto změny či záměry z let 2012 a 2013 představeny a posléze hodnoceny z pohledu zdravotních pojišťoven. To je vedeno přesvědčením, že mají-li být jakékoliv změny v systému zdravotního pojištění úspěšně prosazeny či realizovány, potřebuje MZ ČR podporu klíčových hráčů na zdravotním trhu. Jedním z takovýchto hráčů jsou právě zdravotní pojišťovny.

Můj životopis VR

Tagged with: , ,
Posted in Publikace